Производство по чл. 417 ГПК

Производство по чл 417 ГПКМогат ли гражданите да се защитят в производство по чл. 417 ГПК? Измама ли е, че гражданите нямат право на защита в производството по чл 417 ГПК?

Въпреки, че производствата по чл. 417 и по чл. 410 от ГПК са в една глава “Заповедно производство“ в Гражданския процесуален закон, те се различават по между си. В единия случай – този по чл. 410 се издава Заповед за изпълнение. По чл. 417 заповедта е за НЕЗАБАВНО изпълнение. Повече за заповедта за изпълнение по чл. 410 ГПК – тук.

Два вида заповедни производства.

Т.е. има два вида заповедни производства. “Класическо“ по чл. 410 и “специално“ по чл. 417. При второто, заповедта за изпълнение влиза в сила незабавно. Едновременно с нея се издава изпълнителен лист, и може да се образува изпълнително дело.

Това е така, защото производството по чл. 417 се основава на изрично посочени в закона документи. Те дават висока степен на вероятност, че действително длъжникът дължи. Въз основа на тези документи съдът с основание прави извод, че вземането е изискуемо и ликвидно, и издава изпълнителен лист.

Документите по чл. 417 са:

1. акт на административен орган, по който допускането на изпълнението е възложено на гражданските съдилища;
2. документ или извлечение от счетоводни книги, с които се установяват вземания на държавните учреждения, общините и банките;
3. нотариален акт, спогодба или друг договор, с нотариална заверка на подписите относно съдържащите се в тях задължения за заплащане на парични суми или други заместими вещи, както и задължения за предаване на определени вещи;
4. извлечение от регистъра на особените залози за вписано обезпечение и за започване на изпълнението-относно предаването на заложени вещи;
5. извлечение от регистъра на особените залози за вписан договор за продажба със запазване на собствеността до изплащане на цената или договор за лизинг-относно връщането на продадени или отдадени на лизинг вещи;


6. договор за залог или ипотечен акт по чл. 160 и чл. 173, ал. 3 от Закона за задълженията и договорите;
7. влязъл в сила акт за установяване на частно държавно или общинско вземане, когато изпълнението му става по реда на този кодекс;
8. акт за начет;
9. запис на заповед, менителница или приравнена на тях друга ценна книга на заповед, както и облигация или купони по нея.

Медийни манипулации за чл. 417 от ГПК.

адвокат Пловдив и София чл. 417 ГПК

Обаче, от няколко дни в медиите блесна поредната манипулация. Тя заблуди хората и последиците от нея, вероятно, ще бушуват още доста във форумите. Става въпрос за публикации, съгласно които по искане на адвокат Д. Филипова Европейската комисия е започнала наказателна процедура срещу България. Процедурата била заради прословутия член 417 ГПК.

Според „анализите“ се очаквало ЕС да накаже България, защото процедурата давала възможност някой да бъде осъден „по бързата процедура без възможност да се противопостави“.


Тези медийни мистификации за нас означават, че ситуацията с „осведомеността“ на хората е на плачевно равнище. Значителна част от пишещите не могат да направят разлика между подаване на сигнал и започване на наказателна процедура.

Излиза, че в медиите или се изпълняват PR поръчки, за да се популяризира тоя или оня активист, или просто хората масово ги мързи да проверяват информацията, която поднасят на своите потребители. И ги заблуждават, както е в този случай.

Процедура срещу България заради чл. 417 няма.

Медийните манипулации не са рядкост. Не веднъж сме ставали свидетели на внушения от страна на печатни издания, електронни сайтове и телевизии, които нямат нищо общо с действителността. Така е и в този случай. Към настоящият момент процедура срещу България заради чл. 417 НЯМА. Готови сме да се предположим, с голяма степен на вероятност, че няма и да има.

Просто чл. 417 от ГПК е една благодатна за манипулации, популизъм и реклама тема. Тя удобно се използва от някои адвокати. А твърдението, че нямало възможност за защита би изкарало ниска или направо негативна оценка на всеки, който се явява на изпит по Граждански процес.

съдебен адвокат заповедно производство чл. 417 и чл. 410Чл. 417 от ГПК, по подобие на чл. 410 ГПК, дава възможност на кредитора (на този, на който му дължат пари) да прескочи дългата съдебна процедура. Той може скоростно да се снабди със заповед за незабавно изпълнение и да отиде направо при съдебен изпълнител. Дотук всичко е в съответствие с популизма. Но … има и продължение.

Кой може да бъде осъден по чл. 417 от ГПК?

Не всеки може да бъде „осъден“ по чл. 417 ГПК. За да си изпатите от този член, трябва да сте подписали някой от документите посочени по-горе. Тези документи очевидно са по-различни и по-специални. Дотолкова различни и специални, че няма как да не ви направи впечатление, какво подписвате и за какво се задължавате, дори да сте без адвокат.

Например, ако се подпишете пред нотариус, че дължите пари на някого (т.3). Колко често Ви се случва да го правите? И ако някой Ви накара, няма ли да Ви направи впечатление?

Или пък подпишете Запис на заповед – едно словосъчетание, което е добило грозна репутация, защото е в основата на много страдания. Ако сте подписали ипотека и т.н.

Преди да дойде ЧСИ.

Тоест във всеки случай още преди съдия-изпълнителят да Ви потропа на вратата, със сигурност знаете, че опасността да Ви искат парите, които сте получили и за които сте подписали специален документ виси като Дамоклев меч, особено пък ако не сте си платили задължението.

Отваряме скоба, че в социалистическия популизъм, който се вихри в медиите, се внушава, че длъжникът е добър и беден, а кредиторът е зъл, и измамник. Но я си представете, че сте дали пари на някой и той не иска да Ви ги върне, а на Вас Ви трябват?!? И че за да си ги получите с „нормално“ дело, трябва да чакате с години и да сте платили на адвокати?

Бързина на чл. 417. Адвокатска помощ. lawyer in PlovdivТогава какво? Вие самите нямаше ли да изберете варианта, в който да можете да минете по „късата процедура“ по чл. 417, вместо да чакате с години някой тарикат да се подиграва с Вашата наивност? Точно бързината е целта на Заповедното производство и специално на чл. 417. То дава  възможност за бърза защита на кредитора при двойно по-ниски съдебни такси.

Част от голямата измама за чл. 417 от ГПК е, че нямате право на защита.

Всъщност, законът е дал възможност да възразите срещу издадената заповед за незабавно изпълнение. И това не коства много усилия. Трябва само да подадете възражение в 14-дневен срок от получаването на съобщението от съдия-изпълнителя.

За подаването на възражение не е нужно човек да има някаква правна грамотност или да използва адвокат. Достатъчно е да вземе една бланка на възражение, да напише отгоре номера на делото, да се подпише и да я подаде. Толкова!

След това проблемът идва за този, който е използвал чл. 417 – който е подал заявлението за издаване на Заповед за незабавна защита. Той трябва да започне редовно дело (по “нормалния“ и дълъг граждански ред). По това дело трябваа да докаже, че наистина парите, които е поискал, има право да ги получи. Ако не започне такова дело издадената заповед се обезсилва. Ако започне дело, но не успее да докаже, че има да взима – губи делото.

Ако действително длъжникът дължи по чл. 417 от ГПК?

Ако длъжникът наистина дължи парите, е по-добре ДА НЕ възразява. Това е така, защото ще загуби делoто и към онези пари, които дължи, ще  се натрупат и съдебни разноски, и хонорари на адвокати. Ако длъжникът НЕ дължи парите и има доказателства за това е длъжен, и трябва да възрази. След като докаже своята правота, той ще спечели делото. Кредиторът използвал “гадния“ чл. 417 няма да получи нищо и ще плаща всичко: такси и хонорари, както на своите адвокати, така и на другата страна.

В резюме.

Има законова възможност за защита от чл. 417 ГПК. От Вас си зависи дали ще я реализирате, или не. Ако се съмнявате и/или не знаете как да се защитите сами ползвайте правна помощ от адвокат, защото „Законът е за бдящите, не за спящите“. А ако някой общественик, било то политик, журналист или от друга категория, се опитва да Ви убеди в мракобесността* на чл. 417, значи или не разбира достатъчно, или просто Ви мисли за глупави. Ваше е решението дали да му се възхищавате и колко да му вярвате….

*Внасяме уточнението, че действително обхватът на чл. 417 би могъл да се ограничи. Като например банките да бъдат задължени или да правят нотариални заверки на документи, или да си водят редовни дела като останалите кредитори.

Производство по чл. 417 ГПК – част II  можете да намерите  ТУК.

Изготвили:
адвокат Станислав Станев
адвокат Росен Димитров

14 мнения за “Производство по чл. 417 ГПК

 1. Ако ме осъдят по чл.417, но в момента съм в чужбина и изтърва 14 дневния срок за обжалване! Съдия изпълнитела ме осъди по бързата процедура, а аз нямам вина и нищо общо с показаните документи по този закон, как ще се защитя, когато са минали месеци време?

 2. И докато възразяваш и чакаш гражданското производство да докажеш, че не дължиш или това което ти иска банката далеч не коренспондира с действително дължимото ЧСИ вече те е изкарал на улицата….докато изпълнителните дела не спират докато се води гр.дело,защита за коректните няма….Длъжник не значи непременно човек който не желае да плаща/респ. престира дължимото…кредитора също може да препятства изпълнението….и ако не си възразил-отрицателен установителен иск-че не дължиш…ами таксите..Парадокс,но факт-доколкото нищожните искове станаха оценяеми според ВКС по дело срещу банка дължиш 4%върху дължимата лихва до края на кредитния период ако си атакувал клаузата за едностранно изменение цената на услугата например….Това категории като честност, коректност,почтена търговска практика мисля далеч не се вписват в нашата действителност..

 3. Впечетлена съм от компетентността Ви . Ако част от колегите притежават Вашите познания, възможността да се спекулира с разпоредбите на ГПК ще намалее значително.Ще се пресече порочната възможност да се гради кариера върху правната неграмотност на длъжниците, от колеги-адвокати.Като съдия-изпълнител и лектор,бих Ви качила за пример на четящ и мислещ колега.Изключително рядко си позволявам коментари, но не можах да устоя на удоволствието , да засвидетелствам уважение към толкова рядко срещани знаещи колеги.

  1. С колегата Ви съм имал работа по мой случай само веднъж. Бях обслужен леко казано – перфектно и в годините след това съм го препоръчал десетки пъти на познати за всякакви консултаций. Няколко пъти съм имал затруднения с тълкуването на законови разпоредби, и търсейки инфо неизбежно попадам на негови обяснения и те са така написани и обяснени че нуждата от консултация направо отпада. Човек с голямо „Ч“ и професионалист с когото е приятно да общуваш и проблемите винаги се решават с лекота.

 4. Моля да ми отговорите какво да кажа на длъжника, който разбира, че е длъжник едва когато от банковата му сметка са източени спестяванията въз основа на прословутия член 417, постановил незабавно изпълнение на базата на фалшив документ запис на заповед и откраднати лични данни. Това не е хипотетика, за съжаление, а реален казус.

 5. Здравейте г-н Димитров ,
  Бях осъдена като поръчител за необслужван заем ,но спечелих делото поради забавени 6 месеца от страна на банката.ЧСИ ми спира от 2013 година суми от пенсията ,имам запор на кола , запор на банкова сметка , от която са изтеглени спестявания за черни дни 1500 лева .В делото е постановено ,банката да ми изплати направените разноски. Въпросът ми е : след като съм спечелила делото от 07.03.2017 год. и има срок 1 месец за възражения ,аз какви мерки да взема ,да си възстановя всичко ,след като не съм виновна ЧСИ г-н Бизов ще ми върне ли взетите пари.

  1. Здравейте, обърнете се към адвокат, на който да обясните подробно за какво става въпрос!

 6. За възражението според мен трябва да се обучат съдебните изпълнители, защото аз му възразявам а той ми казва какъв е начина да се изпълни.
  Колкото до образа на лихваря, той е изграден доста време преде социализма.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *