Скриване на регистрационен номер на кола от камери

скриване на регистрационен номер на кола от камери“Във Facebook се продават стикери от фолио, които се залепят на номера на колата и го скриват от камери. Аз си купих такъв и ще го залепя. Законно ли е това? Какво ще ми се случи, ако ме хванат?“

От известно време, основно във фейсбук, и аз забелязвам реклами на стикери, които се залепят на регистрационния номер на автомобила и според рекламата, могат да го скрият от камерите на КАТ. Стикерът представлявал фолио, което отразява светкавицата на камерата и така номерът оставал скрит. Рекламата е с изкрящи цветове и с големи букви “Скриване на регистрационен номер на кола от камери“.

Вероятно целта на хората, които си купуват подобни стикери е да шофират със скорост над позволената, да преминават на червено, да спират непозволено и други такива. Основната им цел обаче, е да останат ненаказани за неправомерното си поведение на пътя.

Явно продавачите на тези стикери не се интересуват или не осъзнават опасността от високата скорост на пътя, не само за тях, но и за всички останали участници в движението. Или просто не им пука нито за собствените им здраве и живот, нито за тези на останалите.*

Актуалният въпрос зададен ми от клиент ме провокира да напиша настоящата статия. По-надолу ще се опитам да представя как стоят нещата от юридическа гледна точка и какво предвиждат законите за такова поведение на шофьори. Разпоредби относно номерата на автомобилите се предвиждат в Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ и в Наказателния кодекс /НК/.

ЗАКОН ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА.
Правата и задълженията на водачите на моторни превозни средства са подробно описани в Закона за движение по пътищата. Личното ми мнение, е че този закон е най-нарушаваният в държавата.

Нарушаването на Закона за движение по пътищата е предпоставка за реализиране на административно-наказателната отговорност на нарушителите. Наказанията се налагат по реда на Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/. Това става чрез съставяне на акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ и и въз основа на този акт – издаване на наказателно постановление /НП/. Повече за АУАН и НП – тук.

Административно-наказателната отговорност по закона за движение по пътищата е в Глава седма, чл. 174 – 190. Задълженията на водачите на МПС са в чл. 100 – 106 от същия закон. Разделът е формулиран, като “Задължения на водачите на пътни превозни средства“. Първият чл. 100 има 4 алинеи. В последната четвъртата, в точка 1, е предвидено задължението на водача да поддържа табелите с регистрационния номер чисти и да не поставя върху тях никакви предмети, материали и вещества.

Чл. 100, ал 4 от ЗДвП гласи следното:
“Водачът на моторното превозно средство е длъжен да поддържа:
1. табелите с регистрационния номер чисти и да не поставя върху тях никакви предмети, материали и вещества;
2. устройствата за осветяване и светлинна сигнализация при маневри чисти, видими, регулирани и в изправност;
3. стъклата и огледалата чисти.“

В случай на нарушение на разпоредбата на чл. 100 от ЗДвП е предвидена глоба. Тази глоба е в чл. 183, ал. 4, т. 11 от същия закон и е в размер на 50 лева. Законовият текс гласи:
“Наказва се с глоба 50 лв. водач, който управлява превозно средство с нечетлив или закрит по какъвто и да е начин регистрационен номер, включително и в нарушение на чл. 100, ал. 4, т. 1“.

НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС.
Наказателният кодекс криминализира деянията “преправяне“ и “заличаване“ на идентификационните номера на автомобилите. Това е в раздел втори “Престъпления против транспорта и съобщенията“. Текстовете са в чл. 340 – 348б. Конкретно за идентификационните номера се отнася чл. 345а. Той гласи:

“Чл. 345а. (1) Който в нарушение на установения за това ред заличи или подправи идентификационен номер на моторно превозно средство, се наказва с лишаване от свобода от три до десет години и с глоба от пет хиляди до десет хиляди лева.
(2) Ако деянието по предходната алинея е извършено повторно, наказанието е лишаване от свобода от три до дванадесет години и глоба от пет хиляди до петнадесет хиляди лева.
(3) Наказанието е лишаване от свобода до три години или глоба до три хиляди лева, ако са заличени или подправени номера на части на моторно превозно средство.’

От текста е видно, че преправяне или заличаване на номерата на автомобилите е престъпление. Извършването на такова деяние ангажира наказателната отговорност на извършителя. Наказанието, което може да се наложи е лишаване от свобода до 10 години и глоба до 10 000 лева.

*В делата по обжалване на наказателните постановления не е задължително да участва адвокат. Но в доста случаи хората не могат сами да защитят адекватно своята правота.

*Настоящата не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат.
**Според статистиката, която може да се намери – тук, в последните години се забелязва намаляване броя на жертвите на пътя. През 2012 и 2013 г. жертвите са 601, а през 2014 са 660. Подобен брой жертви на пътя има през 1960 г. – 621 убити и през 1963 г. - 678. В годините 1970 - 1990 г. убитите при ПТП са над 1000 за всяка една година, с изключение на 1974, когато убитите са 978. През 1882 г. са 1229, а през 1990 г. достигат 1527. Това е било тогава, при много по-малко и по-бавни МПС-та на пътя от сега.

С последните законодателни промени в Наказателния кодекс се предвиди наказание лишаване от свобода за пияни шофьори (промените - тук). Тези законови промени със сигурност ще доведат до положителна промяна в посока още по-голямо намаляване броя на жертвите на пътя.

2 мнения за “Скриване на регистрационен номер на кола от камери

  1. Ако наклепаш регистрационния номер надлеждно с кал,много ми е интересно как съответната кука ще докаже ПО ЕДИН БЕЗСПОРЕН НАЧИН че е налице от обективна и субективна страна състав на престъпление по смисъла на НК :)))))

    1. Това което разбирам от така написания закон е, че ако номера е мръсен, закрит (с лепенка, кал или друг предмет), не се носи отговорност по смисъла на наказателния кодекс,а просто водачът бива глобен с 50лв. Ако е преправен (нарисувани други букви и цифри) или заличен (търкан с шкурка до метал примерно) токава може да се носи отговорност по чл. 345а.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *