Сексизъм на адвокат

Сексисъм на адвокатСексизъм на адвокат към съдия. Апелативният съд в Калифорния е разглеждал дело, образувано по инициатива на клиент на адвокат Ян Мейсън. Клиентът на адвоката е загубил делото си на първа инстанция. Това е довело до обжалването на съдебния акт на втора инстанция – Апелативен съд в Калифорния, САЩ.

Жалбата до съда.

В своята апелативна жалба адвокатът посочил, че една красива, работлива, брилянта, млада, политически добре свързана съдийка понякога може да допусне грешка. Адвокатът е визирал съдия Гейл Феуър, която на първа инстанция е отказала да отхвърли иск за клевета срещу клиента на Мейсън. Тоест, осъдила е Мейсън за клевета.

Апелативният съд е отбелязъл, че описанието на адвокат Феуър е силно неподходящо. Според съда то разкрива предразсъдъци спрямо социални полове (genders). Описание в жалбата изразявало неуважение към съдебната система.

Дискриминация на база пол.

адвокат в Пловдив и София, lawyer in BulgariaВ бележката е цитирана статия на две съдийки. Според тях жените в правната професия продължават да се сблъскват с дискриминация. Това въпреки, че рекорден брой от тях се дипломират от университетите. Апелативните съдии заявяват, че дискриминацията по признак социален пол (gender) е подкатегория на по-големия бич на нецивилизоваността, влияеща негативно върху практикуването на право.

Адвокатът коментира, че просто е искал да направи комплимент на съдийката.

СЕКСИЗЪМ към съдия в България

Подобен случай има и у нас. Той е свързан с Антон Станков – министър на правосъдието в правителството на Симеон Сакскобургготски. Случката се разиграла на 16 юни, по време на заседание на Висшия съдебен съвет. На заседанието била обсъждана кандидатурата на софийския апелативен съдия Галина Тонева за поста председател на Софийския градски съд.

Тогава Антон Станков попитал: Знаете ли жена да е била председател на Софийски градски съд?

Това довело до скандал, който се точил по медиите в продължение на месец. Съдия Галина Тонева заявила, че обмисля възможността да заведе граждански иск за обезщетение за причинени вреди от дискриминационното изказване със сексистко съдържание на министър Станков. Според нея изказването на Станков е повлияло за решението на ВСС, който с 13 гласа назначил на поста председател на Софийския градски съд Светлин Михайлов.

Сексизъм на адвокат към съдия.

advocat Plovdiv, advokat Plovdiv i SofiaВ коментар пред медиите Антон Станков заяви тогава следното: Съдийската професия е много феминизирана и ако съм изтъкнал аргумент в тази посока, съм имал предвид друго. То е, че Софийският градски съд е много тежък съд и изисква голямо себеотдаване в работата. Иска твърдост и заради това съм изразил предпочитанията си към Светлин Михайлов.
Дали прокарвам сексистка дискриминация може да се провери по предложенията, които съм направил във ВСС. Не това е причината Галина Тонева да не бъде избрана.

Закон за защита от дискриминация.

Законът за защита срещу дискриминация беше приет от парламента на 16 септември 2003 г. Обнародван е в бр. 86 на Държавен вестник от 30 септември 2003 г. Влезе в сила на 1 януари 2004 година. В неговия чл. 4 се казва, че се забранява всяка пряка или непряка дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна.

*Свързани теми:
- Обезщетение за вреди.
- Неимуществени вреди.
- Клевета и обида към политици.
**Източници: Lakorda и paragraph22
***Настоящата не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат в Пловдив и София.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *