Свалени номера от КАТ, да обжалвам ли?

Свалени номера от КАТ, да обжалвам ли? Адвокат обжалване сваляне на номера, адвокат в ПловдивСвалени номера от КАТ, да обжалвам ли? Какво да правя, колата ми трябва? С какво ще водя детето на лекар? Това бяха първите въпроси, които ми зададе жена, чиито номера бяха свалени от патрул на МВР. Жената беше ядосана и отчаяна защото свалянето на номерата водеше до неизползване на семейния автомобил. Неизползването на колата причиняваше огромни неудобства, извън обичайните. Казвам извън обичайните, защото детето на собственичката е със заболяване, което изисква да бъде водено ежедневно на лекар!

Свалени номера от КАТ, да обжалвам ли?

Два месеца по-късно заповедта е отменена от съда, а една усмивка отново грейна!!! Смея да твърдя, че България има най-доброто и бързо административно правосъдие в света. Малко повече от два месеца от издаването на заповедта съдебното решение, което я отменя е факт! Отмяната на заповедта от съда води и до осъждането на МВР да заплати разноските по делото на собственика на МПС. Разноските са за адвокатски хонорар.

Повече в “КАТ ми свалиха номерата на колата… Какво да правя?“ Автор Росен Димитров, адвокат в София и Пловдив.

“КАТ ми свалиха номерата на колата за една година! Какво да правя? Това законно ли е? Колата е нужна не само на мен, а на цялото семейство!“ Този въпрос, а и подобни на него се задават все повече. Това е така предвид все по-честите случаи на сваляне на регистрационни номера от органите на реда за редица нарушения на Закона за движение по пътищата!

 

Дела срещу МВР!

Свалени номера от КАТ, да обжалвам ли? Добър адвокат в Пловдив за обжалване, адвокат дела срещу държавата

Разбира се, предстоят дела срещу МВР по реда на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди. Те ще са за неимуществени вреди вследствие от издаден незаконосъобразен административен акт, който е отменен от съда. Вреди, причинени на собственика на МПС, който незаконосъобразно е бил лишен от възможността да използва собственото си МПС, поради това, че номерата са били свалени.

Повече в “Мога ли да осъдя държавата?“ Автор Росен Димитров, адвокат в Пловдив и София.

Според Конституцията: Държавата отговаря за вреди, причинени от незаконни актове или действия на нейни органи и длъжностни лица. А според Закона за отговорността на държавата и общините за вреди /ЗОДОВ/: Държавата и общините отговарят за вредите, причинени на граждани и юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на техни органи и длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност.

Какво да правя ако КАТ свали номерата на колата ми?

За свалянето на номера от КАТ съм писал още през 2017 г., когато органите на реда започнаха да прилагат тази принудителна мярка. Това бе в резултат на законодателна промяна в Закона за движение по пътищата. Тази мярка бе новост в законодателството у нас.

Цел на принудителната мярка:

Свалени номера от КАТ, да обжалвам ли?сваляне на регистрационни номера. Адвокат за обжалване сваляне номера Пловдив и СофияЦелта на мярката е осигуряването на безопасността на движението по пътищата и за преустановяване на административните нарушения. Принудителните административни мерки се прилагат с мотивирана заповед от ръководителите на службите за контрол или от оправомощени от тях длъжностни лица.

Обжалване!!!

Сваленето на регистрационните табели се извършва със заповед. Тя се нарича Заповед за прилагане на принудителна административна мярка – ЗППАМ. Обжалването на заповедите се извършва пред Административния съд в кратък срок по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Решението на съда не подлежи на обжалване. Подадената жалба не спира изпълнението на приложената административна мярка.

Прекратяването на регистрацията на МПС води до много неудобства на собствениците на МПС. Тези неудобства представляват негативни преживявания, отрицателни емоции – допълнитени усилия, отнемане на време в използване на обществен транспорт, такси и т.н. Това са вреди, които могат да са имуществени – заплащане на такси, разходи за наемане на друг автомобил, както и неимуществени – описаните по-горе негативни преживявния.

Повече в “Неимуществени вреди“. Автор: адвокат Росен Димитров – Пловдив и София.

Английската съдебна практика възприема аналогично въпросите зa неимуществените вреди. Според нея неимуществените вреди са както болка и страдание (pain and suffering), така и всяко непозволено лишаване от радостите на живота (endjoyment of life). Също както у нас, обезщетяването е строго индивидуално и се определя за всеки конкретен случай.

В случай, че съдът отмени заповедта, с която се прекратява регистрацията на МПС, някой трябва да обезщети лицето за причинените му вреди от незаконосъобразната заповед. Този “някой“ е МВР! Обезщетяването не става доброволно, а след последващо осъждане на МВР по Закона за отговотността на държавата за вреди на граждани!

Сваляне на номерата = прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство!

прекратяване регистрация на превозно средство. Сваляне регистрационни табели обжалване с адвокатПравилният юридически термин на разговорното “сваляне на номерата“ е “прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство“. Прекратяване на регистрацията е принудителна административна мярка, която се налага на собственик, за нарушения, които са изброени по-долу. Срокът на прекратяването на регистрацията е от 6 месеца до една година.

При отнемане на табелите с регистрационен номер, както и при отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство, то може да бъде транспортирано от правоспособен водач до място за съхранение или до най-близкото населено място в срок до 12 часа от установяване на нарушението.

Кога се стига до сваляне на регистрационни теабели?

Без да е правоспособен водач, не притежава свидетелство за управление, валидно за категорията, към която спада управляваното от него моторно превозно средство. Или след като е лишен от право да управлява моторно превозно средство по съдебен или административен ред, или свидетелството му за управление е временно отнето.

На собственик, чието моторно превозно средство е управлявано от лице, за което са налице тези обстоятелства;

Управлява с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда. Употребил наркотични вещества или техни аналози. При отказ да му бъде извършена проверка с техническо средство и/или с тест за установяване концентрацията на алкохол и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози. Или не изпълни предписанието за изследване с доказателствен анализатор или за медицинско изследване и вземане на биологични проби за извършване на химическо и/или химико-токсикологично лабораторно изследване за установяване на концентрацията на алкохол в кръвта му и/или за употреба на наркотични вещества или техни аналози.

*Настоящата не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат в Пловдив и София.

**Повече в advokatdimitrov.com

**Свързани теми:
КАТ ми свалиха номерата на колата… Какво да правя?
Неимуществени вреди.
Обезщетение за вреди.
Мога ли да осъдя държавата?
Отговорност на общината за вреди от непочистен сняг.

2 мнения за “Свалени номера от КАТ, да обжалвам ли?

  1. Днес на 31.03.2021 ми бе свален регистрационния номер на мпс тип мотопет 125 кб мотопедът бе регистриран на 29.03.2021 2 дни след това ме спират в квартала ия магазин до който бях се запътил бях без предпазна каска имам категории B, M, C, C1, C но нямам категория A1 за съответния мотопет Да обжалва ли?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *