Протест на собственици на казани за ракия

photo_verybig_14896Днес щял да се състои протест на собственици на казани за ракия, който щял да продължи до отмяната на новия закон.  Доколкото разбрах, протестът е поради това, че законът бил променен и се предвиждало срок, който ограничава производството на ракия единствено за периода от 01 юли до 31 декември. За този протест разбрах от казанджии, които даваха по някой от сутрешните блокове. По-късно за това прочетох и в онлайн изданията (за повече – тук)

Дали това е така и действително ограничава ли се периодът за варене на ракия?

Наистина има промяна в законодателството в тази посока. Със ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове внася изменения в Закона за акцизите и данъчните складове, който закон урежда въпросите за облагането с акциз, контрола върху производството, употребата, складирането, движението и обезпечаването на стоките, подлежащи на облагане с акциз.

На облагане с акциз подлежат алкохолът и алкохолните напитки; тютюневите изделия и енергийните продукти и електрическата енергия.

Промените в Закона за акцизите и данъчните складове са от 27.11.2015 г и влизат в сила от 01.01.2016 г. Една от многобройните промени е в раздел IV – Производство на акцизни стоки. Към съществуващия чл. 60 от този закон се създават две нови алинеи – ал. 5 и ал. 6.

Новата ал. 5, в сила от 01.01.2016 г. гласи следното:

“Производство на алкохолни напитки с код по КН 2208 (ракия) в регистрирани специализирани малки обекти за дестилиране може да се извършва единствено през периода от 1 юли до 31 декември.“

Това показва, че действително има такъв срок, ограничаващ производството на ракия, но пък другата нова – ал. 6, която също влиза в сила от 01.01.2016 г. казва и нещо повече. То е следното:

“Извън случаите по ал. 5 се разрешава производството на алкохолни напитки с код по КН 2208 (ракии) в регистрирани специализирани малки обекти за дестилиране след писмено уведомление до началника на компетентното митническо учреждение, подадено в 14-дневен срок преди извършване на дейността.“

Тоест промените не са толкова страшни и де факто предвиденият срок не е непреодолим. Всеки, които иска да вари ракия извън предвидения срок, след 31 декември, просто трябва да уведоми – без да иска разрешение, началника на компетентното митническо учреждение в 14-дневен срок преди извършване на дейността – преди да вари ракия.

В този смисъл притесненията и протестът на казанджиите не ми се струват много основателни, след като срокът от 01 юли до 31 декември може доста лесно да бъде преодолян само с едно обикновено уведомяване, че ще се вари ракия.

*Настоящата не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *