Промяната в Наказателния кодекс заради пандемията

Промяната в наказателния кодекс заради пандемията. Адвокат в Пловдив и София, адвокатска кантораПромяната в Наказателния кодекс заради пандемията. Депутатите промениха закони заради пандемията. Първите законови изменения в условията на извънредно положение бяха приети вчера с единодушно решение на всички депутати.

Промяната в Наказателния кодекс заради пандемията.

Затвор за нарушаване на правилата! Старият текст на наказателния кодекс гласеше следното:

Чл. 355.  (1) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 1982 г., бр. 10 от 1993 г.) Който наруши наредба, издадена против разпространяването или появяването на заразителна болест по хората, се наказва с пробация или с глоба от сто до триста лева. (2) Ако деянието е извършено по време на епидемия, свързана със смъртни случаи, наказанието е лишаване от свобода до една година или пробация. (3) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 1982 г., бр. 10 от 1993 г.) Който наруши наредба, издадена за предотвратяване на хранителни отравяния, се наказва с пробация или с глоба от сто до триста лева.

Новият текст на закона:

Чл. 355.  (1) Който наруши наредба, правила или мерки, издадени против разпространението или проявяването на заразителна болест по хората, ще се наказва с лишаване от свобода до три години и глоба от 1000 до 10 000 лв.
(2)  Когато деянието е извършено ПО ВРЕМЕ НА ЕПИДЕМИЯ, ПАНДЕМИЯ или ОБЯВЕНО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ, свързано със смъртни случаи, наказанието е ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА до ПЕТ ГОДИНИ и глоба от 10 хиляди до 50 хиляди лева.

Извънредно положение? Какво е то?

Адвокат Пловдив, Lawyer Plovdiv, attorney at lawИзвънредно положение – ситуация, при която правителството има право да извършва действия, които при нормални обстоятелства не са позволени. Такова положение може да бъде обявено по време на бедствие, гражданско неподчинение или въоръжен конфликт.

Извънредното положение може също да се използва като претекст за ограничаване на определени права и свободи, които иначе са гарантирани от конституцията на страната. Процедурата и законността на въвеждането му се различава в зависимост от държавата.

Ограничаване на права при извънредно положение. Какво казва Конституцията?

Чл. 55. Гражданите имат право на здравословна и благоприятна околна среда в съответствие с установените стандарти и нормативи. Те са длъжни да опазват околната среда.

 Чл. 57.  (1) Основните права на гражданите са неотменими.
(2) Не се допуска злоупотреба с права, както и тяхното упражняване, ако то накърнява права или законни интереси на други.
(3) При обявяване на война, на военно или друго извънредно положение със закон може да бъде временно ограничено упражняването на отделни права на гражданите с изключение на правата, предвидени в чл. 28 , 29 , 31, ал. 1, 2 и 3 , чл. 32, ал. 1 и чл. 37 .

Кои са правата по чл. 28 , 29 , 31, ал. 1, 2 и 3 , чл. 32, ал. 1 и чл. 37?

law office, solicitor Plovdiv and Sofia, адвокати ПловдивВсеки има право на живот. Посегателството върху човешкия живот се наказва като най-тежко престъпление.

Никой не може да бъде подлаган на мъчение, на жестоко, безчовечно или унижаващо отношение, както и на насилствена асимилация. Никой не може да бъде подлаган на медицински, научни или други опити без неговото доброволно писмено съгласие.

Всеки обвинен в престъпление следва да бъде предаден на съдебната власт в законно определения срок.
Никой не може да бъде принуждаван да се признае за виновен, нито да бъде осъден само въз основа на неговото самопризнание.

Обвиняемият се смята за невинен до установяване на противното с влязла в сила присъда.
Личният живот на гражданите е неприкосновен. Всеки има право на защита срещу незаконна намеса в личния и семейния му живот и срещу посегателство върху неговата чест, достойнство и добро име.

Свободата на съвестта, свободата на мисълта и изборът на вероизповедание и на религиозни или атеистични възгледи са ненакърними.

Повече на www.advokatdimitrov.com

Настоящата статия не е изчерпателна. Тя отразява личното мнение на автора като адвокат в Пловдив и София.

3 мнения за “Промяната в Наказателния кодекс заради пандемията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *