Предсрочна изискуемост на кредит?

Предсрочна изискуемост на кредит

С настоящата кратка статия представям актуална информация за идентични казуси, които са решавани от съдилищата по различен начин.

Информацията всъщност е ново Тълкувателно решение на Върховния касационен съд.

адвокат Пловдив за предсрочна изискуемост на кредит
Предсрочна изискуемост на кредит

Темата е засягана от мен в различни публикации, които също представям.

Тези публикации предизвикаха интерес сред граждани, адвокати, ЧСИ и други юристи, като имаше доста дискусии на страницата ми във Фейсбук.

Свързаните теми са относно Заповедното производство и действията на Частните съдебни изпълнители.

Както е известно именно по Заповедното производство бяха многобройните случаи на осъждания на длъжници без тяхното знание.

Разбира се, често се получава така, че длъжниците, които са подложени на натиск от банки, колектори и монополисти и са били съдени от тях, в крайна сметка осъждат тези дружества.

Такъв беше и случаят с възрастна жена, осъдила колекторската фирма, която я тормозеше.

Тази жена, за разлика от много други, не се предаде, не реши, че вече е осъдена и всичко е приключило.

Свърза се навреме с адвокат и в крайна сметка получи справедливост.

Повече за този случай ТУК.

Свързани с настоящата тема са различни публикации, към които представям линкове:

Удоволствието да осъдиш банка.

Как ме осъдиха без да знам?

Заповед за изпълнение.

Запор и изпълнителен лист от ЧСИ? Не всичко е приключено!

Защита от действия на ЧСИ при издаден изпълнителен лист.

ЗАПОВЕДНО ПРОИЗВОДСТВО В ЕВРОПА И БЪЛГАРИЯ.

адвокати Пловдив изискуемост на кредитС Тълкувателно решение от 02.04.2019 г., Върховният касационен съд на Република България даде отговор на два въпроса, по които бе създадена противоречива практика на съдилищата.

Първият въпрос:

1. Допустимо ли е предявеният иск по реда на чл. 422, ал. 1 ГПК за установяване дължимост на вземане по договор за банков кредит поради предсрочна изискуемост да бъде уважен само за вноските с настъпил падеж, ако предсрочната изискуемост не е била обявена на длъжника преди подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение въз основа на документ?

Ако е допустимо, по отношение на кои вноски следва да се уважи искът – вноските с настъпил падеж към момента на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение въз основа на документ по чл. 417 ГПК или вноските с настъпил падеж до приключване на устните състезания в първоинстанционното или въззивното производство по чл. 422, ал. 1 ГПК?

Вторият въпрос:

2. Условие ли е за уважаване на иска по реда на чл. 422, ал. 1 ГПК за установяване дължимост на вземане по договор за банков кредит поради предсрочна изискуемост, когато тя не е била обявена на длъжника преди подаване на заявлението, вноските с настъпил и ненастъпил падеж да бъдат разграничени в заявлението за издаване на заповед за изпълнение въз основа на документ по чл. 417 ГПК, в извлечението от счетоводни книги и в исковата молба по чл. 422, ал. 1 ГПК?

2.1. Допустимо ли е предявеният иск по реда на чл. 422, ал. 1 ГПК за установяване дължимост на вземане по договор за банков кредит поради предсрочна изискуемост да бъде уважен само за вноските с настъпил падеж, ако предсрочната изискуемост не е била обявена на длъжника преди подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение въз основа на документ?

По тези два въпроса върховните съдии приемат следното:

1. Допустимо е предявеният по реда на чл. 422, ал. 1 ГПК иск за установяване дължимост на вземане по договор за банков кредит поради предсрочна изискуемост да бъде уважен само за вноските с настъпил падеж, ако предсрочната изискуемост не е била обявена на длъжника преди подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение въз основа на документ.

Предявеният по реда на чл. 422, ал. 1 ГПК иск за установяване дължимост на вземане по договор за банков кредит поради предсрочна изискуемост може да бъде уважен за вноските с настъпил падеж към датата на формиране на силата на пресъдено нещо, въпреки, че предсрочната изискуемост не е била обявена на длъжника преди подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение въз основа на документ по чл. 417 ГПК.

2. Разграничението на вноските с настъпил и ненастъпил падеж в заявлението за издаване на заповед за изпълнение въз основа на документ по чл. 417 ГПК и в исковата молба по чл. 422, ал. 1 ГПК, не е условие за редовност на исковата молба и за уважаване на иска по реда на чл. 422, ал. 1 ГПК за установяване дължимост на вземане по договор за банков кредит поради предсрочна изискуемост, когато тя не е била обявена на длъжника преди подаване на заявлението.

*Настоящата не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат в Пловдив и София.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *