Освобождаване от наказателна отговорност – чл. 78а от НК

Освобождаване от наказателна отговорност чл. 78а от НКОсвобождаване от наказателна отговорност – чл. 78а от НК. На всеки би могло да се случи да извърши нарушение или дори престъпление. Извършването на нарушение е основание за възникването и реализирането на административно-наказателната отговорност на извършителя. Извършването на престъпление е основание за възникването на наказателната отговорност.

Освобождаване от наказателна отговорност – чл. 78а от НК

Aдминистративно-наказателната отговорност  е последица от извършването на административно нарушение. За да се реализира тя е необходимо да се състави акт за установяване извършването на административно нарушение /АУАН/ и издаване на Наказателно постановление /НП/, с което се налага административно наказание. Ако НП не се обжалва, то влиза в сила. В случай на жалба срещу НП, съдът потвърждава респ. отменя наказателното постановление. Редът за налагане на наказания за нарушения е регламентиран в Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/. Повече за АУАН и НП – тук.

Наказателната отговорност е последица от извършено престъпление. За да се реализира тя е необходимо да се повдигне обвинение за извършено престъпление, предаването на извършителя на съд и неговото осъждане. Престъпленията са изрично изброени в Наказателния кодекс /НК/. Наказания за тях се налагат от съда по реда на Наказателно-процесуалния кодекс /НПК/.

Замяна на наказателната отговорност.

Адвокат освобождаване от наказателна отговорностЗаконодателят обаче, е предвидил възможност за извършено престъпление, наказателната отговорност на лицата да бъде заменена с административно-наказателна. Това означава, че едно лице извършва престъпление, а му се налага наказание за извършено нарушение. Наказанието е глоба в размер от 1000 до 5000 лева.

Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание глоба.

Това е една доста благоприятна възможност, един “законодателен бонус“ за извършителите на леки престъпления. Този бонус се нарича – освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание глоба.

Този институт намира огромно приложение в практиката на съдилищата. Законодателят го е въвел поради възможността всеки порядъчен и неосъждан човек да извърши престъпление – транспортно произшествие, обида, клевета, лека телесна повреда, хулиганство и др. На такъв човек следва да бъде дадена възможност да се поправи чрез чл. 78а от НК. В случай, че този член се приложи, то лицето се третира, като неосъждано – то е лице с чисто съдебно минало. За да бъде реализиран този бонус обаче, е необходимо да са изпълнени законовите изисквания на чл. 78а от НК.

Предпоставки за освобождаване от наказателна отговорност.

– извършителят на престъпление да бъде пълнолетен – навършил 18 години;
– за престъплението се предвижда наказание лишаване от свобода до три години или друго по-леко наказание, когато е умишлено, или лишаване от свобода до пет години, или друго по-леко наказание, когато е непредпазливо;
– деецът не е осъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на този раздел;
– причинените от престъплението имуществени вреди са възстановени;

От чл. 78а от НК е видно, че освобождаване от наказателна отговорност с налагане на глоба е допустимо за не тежки престъпления, по отношение на неосъждани лица, които лица са възстановили щетите, които са причинили.

Освобождаването по чл. 78а от НК е приложимо само веднъж. Повторно освобождаване се допуска само, ако деецът е бил реалибитиран.

Адвокат в Пловдив и София наказателни делаОсвобождаване от наказателна отговорност може да стане по два начина:

– По инициатива на прокурор установил, че законовите предпоставки за приложение на чл. 78а са налице. Искането на прокурора е до съда. Съдът единствен има правомощието да проложи чл. 78а от НК.
– По инициатива на съда в случаите, когато прецени, че предпоставките са налице. В този случай освобождаването става независимо и въпреки волята на прокурора.

Особеното при освобождаване от наказателна отговорност, е че съдът е задължен да приложи чл. 78а и освободи от наказателна отговорност обвиняемия или подсъдимия, ако предпоставките са налице. Това съдът е длъжен да стори независимо от своето вътрешно убеждение. В противен случай законът би бил нарушен, а съдебният акт незаконосъобразен.

Ограничаване приложението на Освобождаване от наказателна отговорност – чл. 78а от НК.

Законодателят въвежда и ограничение в приложението на института. Освобождаване от наказателна отговорност – чл. 78а от НК не може да има ако деецът е бил в пияно състояние. Става въпрос за извършването на престъплението по чл. 343 буква “б“ от НК – шофиране в пияно състояние. Пиян шофьор не може да бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложена глоба. На такъв шофьор задължително се налага наказание лишаване от свобода /затвор/.

*Освобождаването от наказателна отговорност е основен институт на наказателното право и много често е цел на всеки подсъдим и неговия адвокат.

*Настоящата не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат.
**С последните изменения на Наказателния кодекс от 26.09.2015 г. е невъзможно на пияни шофьори да се налага и наказание ''Пробация''. На тях директно се налага наказание "лишаване от свобода". Повече за измененията на НК – тук.

9 мнения за “Освобождаване от наказателна отговорност – чл. 78а от НК

  1. Комшията ми ме мрази имаме вражда,,,падна с колелото си пред автомобила ми,,,аз излезнах от колата и го ударих с шамар и юмрук в ребрата,,,от юмрука иска да изкара че съм го блъснал с колата и за това го болят ребрата,,,не съм го докосвал с колата,,сам падна,,след половин час дойдоха милиционерите,аз излизах от банята,,,искаха ми документи на колата разни подобни само лична карта и проба за алкохол им дадох,,отрицателна,,неговата е положителна сигурен съм,,,написаха ми акт за нещо си а копие не ми дадоха да видя за какво става въпрос,,,каква е тази държава какво става не знам цялата къща ни направи в дупки сега симулира че съм го блъснал с колата кви са тези простотий и корупционни схеми не разбирам вече

  2. Бях осъден на пробация за престъпление което не съм извършил, полицията ме принуди и заплаши да ме бие, и аз се уплаших и се признах за виновен, но аз нямам.нищо общо с този случай една жена е извършител на това престъпление и сега немога да кандидатствам за никаква работа тоест имам забрана относно някои права, заради чужди грешки. Това е недопустимо относно мен аз съм на 18ет г. И още уча
    Нашата страна е много несправедлива с хората просто те съдят за това че.нямам доказателства, че не съм аз….. всичко е объркано и гнило може ли.да ме съдят за това което не съм извършил!!!!!!!!

    1. Здравейте! Благодаря за въпроса. Казвате “аз се уплаших и се признах за виновен…“. Адвокат ползвахте ли или решихте, че сам ще се представлявате?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *