Неустойка за забава.

Неустойка. Адвокат Пловдив и София, адвокатска кантораНеустойка за забава. Дължима ли е неустойка за забава, при развален договор, поради виновно неизпълнение на длъжника?

Неустойка. Какво е това?

Определението на неустойка е законово. Това означава, че го има в закона. Спред Закона за задълженията и договорите: Неустойката обезпечава изпълнението на задължението и служи като обезщетение за вредите от неизпълнението, без да е нужно те да се доказват. 

Неустойката като обезпечение и обезщетение.

Горното означава, че неустойката е обезпечение и обезщетение. Обезпечение е защото гарантира изпълнение на поето задължение. Обезпечение защото ако все пак има неизпълнение тя покрива вредите. Вредите могат да бъдат различни. Според едно от деленията са два вида – имуществени и неимуществени.

Повече за Неимуществени вреди тук. Автор Росен Димитров – адвокат в Пловдив и София.

Неимуществените (морални) вреди представляват засягане на честта, достойнството, доброто име на лицето в обществото. Неимуществени вреди са болките и страданията, които то е изживяло. Неимуществени вреди са и всички други негативни преживявания в резултат на увреждането.

Имуществените вреди са също два вида. Това сапретърпени загуби и пропуснати ползи. Именно тези вречи обезпечава неустойката.

Размер на неустойката.

Може ли неустойката да бъде прекалено голяма? Разбира се, че може. Тоест, страните по един договор биха могли да уговорят прекомерна неустойка в случай на неизпълнение. При подписване на определен договор длъжникът може да се съгласи на по-голяма неустойка. Причините за това могат да са различни. Силна нужда да получи заем, надежда, че бързо ще изпълни задължението си и други.

Но често се получава така, че след сключването на договора възниква непредвидена невъзможност за изпълнение от длъжника. И тогава кредиторът има парво да потърси уговорената неустойка.

Прекомерност на неустойката.

Ако неустойката е прекомерно голяма в сравнение с претърпените вреди или ако задължението е изпълнено неправилно или отчасти, съдът може да намали нейния размер. Но това важи само ако страните са физически лица (не са фирми, банки и други)

Ако страните са юридически лица (компании, фирми, търговци) неустойкта не може да се намалява. Така гласи законът: „Не може да се намалява поради прекомерност неустойката, дължима по търговска сделка, сключена между търговци”.

*Свързани теми:
Обезщетение за вреди.
Неимуществени вреди.
Неимуществени вреди при смърт на близък.
Отговорност на общината за вреди.
Обезщетение при смърт на пътя.

**Настоящата статия не е изчепателна и отразява личното мнение на автора като адвокат в Пловдив и София.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *