Мога ли да осъдя държавата?

адвокати в пловдивМога ли да осъдя държавата? Този въпрос съм засегнал в статията “Отговорност на общината за вреди от непочистен сняг.“ Тъй като темата е интересна с настоящата правя допълнителни разяснения за възможностите на пострадалите лица.

Мога ли да осъдя държавата?

“Г-н адвокат, мога ли да осъдя общината или държавата за това, че направиха спирка на градския транспорт точно под терасата ми и от шума не мога да спя?“

“Искам да осъдя държавата, че две години ме влачиха по полиция и съдилища без да съм виновен.“

“Хубаво, че ми отменихте акта, но парите, които ви платих, като на мой адвокат, за обжалването кой ще ми върне?“

Тези и много други въпроси възникват когато гражданите са засегнати и търпят негативни последствия от незаконосъобразни действия и/или бездействия на администрацията и правозащитните органи. За тези действия отговаря държавата, която е предвидила механизъм, който може да бъде задействан срещу самата нея.

Този механизъм е образуване и водене на дела срещу държавата и доказване на неправомерните действия.

Отговорността на държавата за вреди на граждани е законоустановена. Тя е уредена в чл. 7 от Конституцията и в Закона за отговорността на държавата и общините за вреди /ЗОДОВ/.

Как да осъдя държавата?

Според Конституцията:

Държавата отговаря за вреди, причинени от незаконни актове или действия на нейни органи и длъжностни лица.

А според Закона за отговорността на държавата и общините за вреди /ЗОДОВ/:

Държавата и общините отговарят за вредите, причинени на граждани и юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на техни органи и длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност.

Свързани норми за отговорността за вреди се съдържат и в граждански закони. Според Закона за задълженията и договорите:

Всеки е длъжен да поправи вредите, които виновно е причинил другиму.

Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа.

адвокат в Пловдив, мога ли да осъдя държавата, attorney at lawВ кои случаи държавата отговаря ? Или по-точно:
Кога мога да осъдя държавата?

Според трайната практика на съдилищата за реализирането на отговорността на държавата за дейността на администрацията, трябва да са налице следните обстоятелства:

1. Незаконни актове, действия или бездействия на нейните органи или длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност.

2. Вредите, причинени на гражданите от органите на прокуратурата от незаконно:
– задържане под стража;
– обвинение;
– осъждане;

По т. 1 Отговорност на държавата от Незаконосъобразен акт на държавен орган:

В този случай е необходимо да бъдат налице следните факти:

1. незаконосъобразен акт, действие или бездействие на орган или длъжностно лице на държавата при или по повод изпълнение на административна дейност, отменени по съответния ред;
2. вреда от такъв административен акт;
3. причинна връзка между постановения незаконосъобразен акт, действие или бездействия и настъпилия вредоносен резултат.

При липсата на който и да е от посочените елементи, не може да се реализира отговорността на държавата и общините.

Кога има незаконосъобразен акт на длъжностно лице?

Например: когато на някого е съставен акт за превишена скорост по Закона за движение по пътищата и въз основа на този акт е издадено Наказателно постановление. Известно е, че наказателните постановения се обжалват пред съда. В случай че след обжалването съдът отмени наказателното постановление, това означава, че същото е било незаконосъобразно.

В този случай вече имаме първия елемент от посочените три за реализирането отговорността на държавата.

Кога имаме вреда от административен акт?

Например: Вредата в случая ще е налице, ако за обжалването на това наказателно постановление нарушителят е наел адвокат, на който е платил. Вредата в случая е имуществена – сумата, която е заплатена за адвокат.

Кога имаме причинна връзка между постановения незаконосъобразен акт, действие или бездействие и настъпилия вредоносен резултат?

В случая причинната връзка между отменения незаконосъобразен акт и вредата (адвокатски хонорар) съществува, тъй като ако не беше съставено незаконосъобразно наказателно постановление, то нарушителят нямаше да потърси адвокат, който да го обжалва и нямаше да плати на адвокат. Тоест, наемането на адвокат е следствие от съставения незаконосъобразен акт.

Lawyer in Plovdiv Bulgaria, мога ли да осъдя държавата, адвокат в ПловдивПо т. 2 Отговорност на държавата от действия на прокуратурата:

Кога възниква отговорността на прокуратурата?

Прокуратурата може да бъде осъдена когато:

1. Лице е било задържано под стража, включително като мярка за неотклонение, домашен арест, която е била отменена от съда.

2. Наличие на обвинение в извършване на престъпление, ако лицето бъде оправдано или ако образуваното срещу него наказателно производство бъде прекратено поради това, че деянието не е извършено от това лице.

Това са общите и най-популярни случаи за възникването на отговорността на прокуратурата. При тях едно лице бива обвинено в извършването на престъпление, задържано е, като в последствие се оказва, че е невинно. Нещо повече: обвиненото лице може да е задържано в арест или да е осъдено и да е било в затвор, а в крайна сметка да бъде оправдано от по-горен съд.

advokat v Plovdiv, мога ли да осъдя държавата, адвокатВъв всички тези случаи за несправедливо обвинения или осъден възникват неблагоприятни последици. При повдигнато обвинение той се страхува, че ще бъде осъден. Изживява стрес, не може да спи, взима успокоителни.

А ако е осъден и влязъл в затвора, е още по-тежко. Лишен е от свобода, принудително лишен от ежедневен и обичаен контакт с близките си, животът му се променя из основи, навиците му прекъснати, загубва работата си, авторитетът му пред околните бива тежко уронен и т.н.

Всички тези изживявания довеждат или могат да доведат до тежки последици за психиката и представляват НЕИМУЩЕСТВЕНИ ВРЕДИ, които се обезщетяват парично. В тежест на пострадалия е да докаже всяко свое негативно изживяване. Затова, разбира се, значителна роля има неговият адвокат, а успешната адвокатска защита е крайно необходима.

*Свързани теми:
- Акт, наказателно постановление и адвокатските разходи.
- Без актове и наказателни постановления.
- Обжалване на акт от Боби Ваклинов? Как така?
- Отговорност на общината за вреди от непочистен сняг.
- Мерки за неотклонение.
- Мерките за неотклонение и медийните манупилации.
- Защита и процесуално представителство от адвокат.
- Неимуществени вреди.
**Настоящата не е изчерпателна и отрзява личното мнение на автора като адвокат в Пловдив и София.

2 мнения за “Мога ли да осъдя държавата?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *