Медии

Адвокат говори в web медии

адв. Росен Димитров, адвокат в Пловдив и София в специално интервю за сп. Правен свят:

10-годишната абсолютна давност ще доведе до противоречива съдебна практика и хаос

адвокати пловдив - Росен Димитров
адвокати пловдив - Росен Димитров

– Тази поправка в Закона за задълженията и договорите е само привидно благоприятна за длъжниците, които към момента биха се възползвали от нея. Тя не е добра и към потенциалните длъжници, тези които обмислят да теглят кредит. Всъщност тя не е добра за целия правен и обществен живот в страната. Ще доведе до правен хаос и до неблагоприятни икономически последици за обществото като цяло.
– Аз не съм против премахването на вечния длъжник, а се старя да погледна обективно на законодателството. Аз не съм банков адвокат, а водя дела срещу банки. Определено обаче съм против измененията в този им вид. Това е така, защото реално от тях ще се възползват незначителна част граждани – длъжници, а пострадалите ще са много повече.
– Равни ли сме с държавата след като тя има предимство и събира парите си преди нас като граждани при еднакъв абсолютен давностен срок от 10 години? Тоест държавата прибира с предимство парите преди кредитора, който плаща сметката, след това лимитира срока за изпълнение на длъжника. Това не е ли грубо погазване на права на един субект за сметка на друг? За мен противоконституционността на промените е очевидна …

Промените, свързани с въведената абсолютна давност от 10 години в Закона за задълженията и договорите, не изчезват всички дългове, каза адвокат Росен Димитров в предаването „Темида – цената на истината“ по тв Евроком.

адвокат пловдив - адвокат димитров

Акценти в интервюто:

– 10-годишната абсолютна давност се въвежда само за една част от задълженията на физическите лица. Това са задължения, които имат произход банков кредит или кредит от банкова институция, сметки за телекомуникационни компании, водно и електроразпределителни дружества“, обясни адвокат Димитров.

– Според адвокат Димитров не се изключва отговорността на наследниците за задълженията на наследодателя.

– По един или по друг начин този закон ще бъде променен.  Или ще се намери лице, което да го атакува в Конституционния съд поради противоречие с Конституцията.

– Кредиторите ще намерят друг начин, за да компенсират това неблагоприятно за тях законодателно решение. Такъв опит беше направен с измененията за неустойката тя да бъде два път по-висока от реалния размер на задължението“, каза адвокатът.

– Според Росен Димитров, адвокат в София и Пловдив, ще има много големи спорове за давността – дали е изтекла, дали е прекъсвала, както и откога реално започва да тече. Всички тези спорове ще доведат до различна съдебна практика, тъй като и до момента мнението на юристите е разделено.

Премиерът Бойко Борисов обиди ли съсловието на адвокатите?

Бойко Борисов обиди адвокатите

Адвокат Росен Димитров говори пред www.pik.bg 

„Адвокат Росен Димитров: Не се обидих, а се поласках от думите на Борисов за адвокатите. Вместо да се обиждаме, да поискаме помощ за РЕАЛНО засегнатите съсловия. Не за нашето!“

„Вместо да се обижда и да изисква пари от държавата, елитарно съсловие, каквото е адвокатското, трябва да даде тон за съпричастие и рефлекс за взаимопомощ към РЕАЛНО нуждаещите се от финансова помощ. В кризисни ситуации обществото логично очаква поведенчески пример от определени гилдии и прослойки. От лекарите се очаква да са на първа линия в борбата с болестта. Oт бизнеса се очаква да окаже сериозна дарителска помощ.“

Защо съм на това мнение като адвокат, вижте в статията: Не се обидих, а се поласках от думите на Борисов за адвокатите. Вместо да се обиждаме, да поискаме помощ за РЕАЛНО засегнатите съсловия. Не за нашето!

Предсрочно освобождаване или прецедент ли е казусът Полфрийман?

Предсрочно освобождаване

Адвокат Росен Димитров  – Адвокатска колегия – гр. Пловдив пред www.vevesti.bg

„Реших да напиша настоящата поради широкия обществен отзвук, който предизвика казусът Полфрийман или по-точно казано предсрочното освобождаване от затвора на осъдения за убийство и опит за убийство австралиец Джок Полфрийман.“

Съгласно личната ми анкета, от 187 гласували 180 не одобряват освобождаването, а 7 го намират за правилно, което прави 3.74 % от всички гласували.

Освен обществените нагласи, прегледах и доста практика на съдилищата в България по делата за предсрочно освобождаване. Попитах и колеги – адвокати дали са имали или знаят за подобен казус.

Оказва се, че определението на Софийски апелативен съд по казуса Полфрийман е прецедент в съдебната практика в България.

Защо мисля така, научете от цялата статия тук – Предсрочно освобождаване или прецедент ли е казусът Полфрийман?

Погасителна давност и давностни срокове при различни задължения

Погасителна давност

“Преди години не платих на мобилен оператор и закрих номера. Сега не спират да ми звънят и да ме тормозят да им плащам. Плашат ме и със съдебни изпълнителиДа плащам ли, няма ли давност?

Адвокат Росен Димитров  – Адвокатска колегия – гр. Пловдив пред kik-info.com

Когато някой дължи пари на друг човек, на мобилен оператор, водоразпределително дружество или каквато и да е друга фирма, но не плаща, е нормално, този който има да получава парите да покани длъжника си да плати. Поканата може да е писмена – с писмо с обратна разписка, Нотариална покана, или устна.

Ако поканата е устна, често тя звучи заплашително, като всяко следващо обаждане е по-грубо и нагло от предните, дори граничи със заплахи. Така правят колекторските фирми. Много често, ако има такъв психологически натиск, то това означава, че длъжникът вече “не дължи“, а грубостите и натискът по телефона са защото парите не могат да се съберат по законов ред – чрез съда. 

Цялата статия е тук – Погасителна давност и давностни срокове при различни задължения

Адвокат Росен Димитров пред Съюз на българските автомобилисти: СБА – 9-ти януари 2019 

Адвокат Росен Димитров: Давността на глобата започва да тече от датата на съставяне на Наказателното постановление. 

Относно влязлото в сила Наказателно постановление, с което е наложено наказание “глоба“, също има давностни срокове. Според закона, наложеното административно наказание „глоба“ не се изпълнява, ако са изтекли 2 години от датата на влизане в сила на наказателното постановление, с което е наложена. 

Важно е да се каже, че освен ‘‘глоба“ има и други  административни наказания. Те са “временно лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност“ и “обществено порицание“. При тях давността е различна от тази при глобата. Ако е наложено наказание “временно лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност“, то не се изпълнява, ако са изтекли шест месеца, а ако наказанието е “обществено порицание“ давността е три месеца.

Следва да кажем, че давността започва да тече от влизане в сила на акта, с който е наложено наказанието, и се прекъсва с всяко действие на надлежните органи, предприето спрямо наказания за изпълнение на наказанието. След завършване на действието, с което е прекъсната давността, започва да тече нова давност.“

Тук е цялата статия.

Адвокат София и Пловдив

Ухапа ме куче, какво да правя? Ухапаният може да осъди собственика на животното да му плати парично обезщетение, което се определя от съда. Точният му размер зависи от конкретния случай.

Боят и отравянето на кучета по селата се приемат за нормални

„Наказателният кодекс чл. 325 “б” предвижда, който прояви жестокост към гръбначно животно и му причини противозаконно смърт, тежко или трайно увреждане, да се наказва с лишаване от свобода до три години и с глоба от хиляда до пет хиляди лева.“ Тема на разгледания казус в tretavazrast.com е Насилието върху животни по повод Международния ден за защита на животните – 4-ти октомври

Законодателят у нас не прощава за жестокост над животни. Въпросът е доколко това се спазва и колко сигнали се подават?  По темата споделя Адвокат Росен Димитров за tretavazrast.com.

„Защо медиите твърдят, че шведът се е измъкнал само с глоба? Основаната им цел е да манипулират обществото или да го информират? Може ли Шведът, ритнал камериерка, да осъди България? Според мен може и мисля, че ще го направи.“ Тема на разгледания казус в trafficnews.bg е Делото на шведа и Решението на Бургаския съд. Тук е цялата статия.

Законът е приложен. Уловка е, че шведът се е измъкнал само с глоба! По темата споделя Адвокат Росен Димитров за trafficnews.bg.

Смекчаващо вината обстоятелство

„Смекчаващо вината обстоятелство ли е местоработата? За ритнатата камериерка – може, за бития нотариус – не“. Тема на разгледания казус в trafficnews.bg. Тук е цялата статия.

Нотариуси, ЧСИ и адвокати заслужават ли бой? По темата споделя Адвокат Росен Димитров за trafficnews.bg.

Адвокатска колегия Пловдив сформира екип в състав трима души с председател адв. Зоя Тошкова и членове адв. Наум Китанов и адв. Росен Димитров за изнасяне на безплатни лекции по право в пловдивските училища от 12 адвокати от Пловдив.

 

Регионалният инспекторат по образованието адмирира инициативата на Пловдивските адвокати, които ще обучават pro bono ученици срещу агресията.

Пловдивски адвокати образоват правно безплатно
Адвокат обучава безплатно ученици по право

Инициатор на идеята е адвокат Росен Димитров, който е определен от Адвокатския съвет Пловдив да организира обучението.

Адвокатите като представители на една хуманна и престижна професия, чрез тази инициатива, могат да увеличат правната култура на младежите, което би ги предпазило от евентуални посегателства срещу личността им“  – думи на председателя на Адвокатска колегия – Пловдив Стефан Левашки

Адвокат Росен Димитров споделя да не се предприемат никакви действия. При следващото обаждане изрично да се настоява обаждащият да се представи и да изясни от името на коя фирма е искането. Цялата статия е тук.

Жалбите срещу служители на колекторски фирми ежемесечно нарастват в Комисията за защита на потребителите. По темата говори адвокат Росен Димитров за trafficnews.bg.

Колекторите и фирмите, събиращи вземания, тормозят
Погасяване на дългове

Ако една колекторска фирма заведе дело срещу длъжник, то няма да може да докаже основателността на искането си и няма да може да го осъди. Научи защо от тук.

Адвокат Росен Димитров говори за колекторите и фирмите за събирания на вземания пред trafficnews.bg.

Адвокат Росен Димитров споделя пред www.kik-info.com дали обидата в социалните медии може да бъде наказана.

Едни и същи хора постоянно злобеят срещу мен във Фейсбук и ме обиждат. Писна ми. Мога ли да ги осъдя?

Обидата е умишлено престъпление от частен характер, което означава, че то се преследва от лицето, което е адресат на обидните квалификации. Обидата в социалните мрежи би могла да бъде доказана по несъмнен начин, каквито са законовите изисквания и да не представлява особена трудност за съда да мотивира осъдителна присъда за обида нанесена онлайн.

Обидата в социалните медии
Жестокост спрямо животни

Адвокат Росен Димитров пред 24chasa.bg за проявите на жестокост спрямо животни и какво предвижда законът.

„Осъдиха мъж, проявил жестокост към куче.“

Осъдителните присъди за проявена жестокост към животни имат възпитателен ефект. Когато в едно общество насилието, упражнявано над животните, е всекидневие, то това е знак, че законността е сведена до минимум. Статистика на ФБР е категорична: всички серийни убийци са започнали с насилие над животни, без изключение.

Адвокат Росен Димитров пред www.kik-info.com за отговорността на счетоводителите и криминализирането на укриването на осигуровки

Затвор и глоба за укриване на осигуровки в големи и особено големи размери

За личното спокойствие и в полза на всеки счетоводител е да изисква от управата на фирмата, която обслужва, декларация за истинността на предоставените документи.

Счетоводителите носят отговорност
Колектор е осъден

Адвокат Росен Димитров пред www.marica.bg.

„Реагирахме навреме и отговорихме адекватно на съдебната претенция на компанията. Колекторската фирма бе осъдена да заплати на клиентката ми разноските ѝ за водене на делото.“

Районният съд в Пловдив постанови да се покрият и разноските по делото.

Адвокат Росен Димитров пред www.trafficnews.bg за своето мащабно изследване върху чл. 417, ползван от банки, енергийни дружества и кредитори да съдят клиентите си.

„Процедура срещу България заради чл. 417 няма!“

Запознайте се с изследването за ЗАПОВЕДНО ПРОИЗВОДСТВО В ЕВРОПА И БЪЛГАРИЯ от ТУК. То включва:

I. Има ли наказателна процедура срещу България от страна на Европейската комисия, поради приложението на чл. 417 от ГПК?
II. Заповедно производство в Европа.
III. Заповедно производство в България.
IV. История на заповедното производство в България.

 

чл. 417, ползван от банки, енергийни дружества и кредитори да съдят клиентите си
Колектори тормозят българка

Адвокат Росен Димитров пред www.trafficnews.bg за начина, по който колекторите извършват процеса по събиране на задълженията

„При обаждане изрично да се настоява обаждащият да се представи и да изясни от името на коя фирма е искането.“

Законът урежда процедурите по събиране и погасяване на задължения към частни фирми.

Адвокат Росен Димитров коментира пред www.trafficnews.bg как частни съдилища към частни фирми ни съдят без процес и пита защо получават субсидии по Европейски проекти.

„Колекторските фирми „С.Г. груп“ ООД и „Финанс про колект“ не са членове на Асоциацията на колекторите агенции в България.“

Защо конфликтът на интереси между Колекторска фирма и Арбитражен съд е подминат от закона? Преборването на тези порочни практики е кауза, засягаща цялото общество.

конфликтът на интереси между Колекторска фирма и Арбитражен съд
Насилие от ревност

Адвокат Росен Димитров коментира пред www.24chasa.bg, че наложените наказания са крайно несправедливи.

„Ние поискахме затвор. Прокуратурата пледира лишаване от свобода, но условно.“

Несправедливите наказания са водеща причина момичето да напусне България.

Адвокат Росен Димитров пред www.24chasa.bg за минималните наказания налагани при доказано насилие над животни.

„С глоба от 1500 лева бе наказан мъжът, посякъл куче с брадва в Пловдив.“

Човек, убил или трайно наранил котка, куче, крава или друго гръбначно животно, може да лежи в затвора до три години и да бъде глобен от 1000 до 5000 лв. според Чл. 325 „а“ и „б“ от НК.

Насилие над животни

Адвокат говори в медии

Адвокат Росен Димитров говори в медиите е най-новия модул в моя сайт. Надявам се представените интервюта да бъдат полезни и интересни на всички. Те засягат правото, адвокатската практика, обществените нагласи и юридически въпроси по актуални казуси, които се нуждаят от решения и гласност.

Ще се стремя да попълвам редовно видео съдържание и връзки към статии по правни и други въпроси, разгледани професионално от действащ адвокат.

АДВОКАТИТЕ говорят

Като адвокат, уважаващ обществото, закона и професията си, считам, че електронните медии – обществени или частни е необходимо да осигуряват по-често възможността – Адвокати да говорят свободно в предавания и студия по актуални казуси от обществения, корпоративния и частния живот с цел добиване на гласност и истинност относно какво казват правото, законът и практиката.

Образованието стои в основата на обществения и личния успех. Да не знаеш не е подсъдно, но да укриваш истината е. Считам, че в днешния свят е важно законът да е все по-близък и ясен на всеки, а ние, упражняващите тази професия, е редно да говорим открито в медиите.

Адвокати говорят в медиите

Добрият адвокатски съвет винаги е ценен

Адвокат говори в телевизионни интервюта

Адвокат Росен Димитров говори на живо в „Часът на Милен Цветков” – 13 март 2018

Адвокат Росен Димитров: „Законът за частната охранителна дейност в сила от 01.04.2018 г. позволява на кметове да сключват договори за охрана на населени места с охранителни фирми. Президентът и главният прокурор считат това за недопустимо. Те са атакували закона като противоконституционен.“

фирми охраняват населени места

Темата на предаването е: Кметовете могат ли да сключват договори за охрана на населените места с охранителни фирми.

Адвокат Росен Димитров говори на живо в „Часът на Милен Цветков” – 19 септември 2017

Адвокат Росен Димитров: „Не е скандално Българският главен прокурор да се среща с други представители на Главни прокуратури“

Адвокат София

Темата на предаването е: Възмутително ли е посещението на главния прокурор на Русия?

Адвокат Росен Димитров говори на живо в предаване по БНТ, КАНАЛ 1, ПО СВЕТА И У НАС

Адвокат Росен Димитров: „Според съдилищата тези записи са едно доста сериозно доказателствено средство и доста безпристрастно. Един такъв запис по никакъв начин не отстъпва например от показанията на някой свидетел.“

Съдът признава записите от камерите

Адвокат Росен Димитров: „Видян е от охранителните видеокамери, които заснемат как той пъха луканки, сапун и шампоан в своите джобове. Сумата не е никак голяма – 30 лв. За тези пари той влезе в затвора.“

Адвокат Росен Димитров говори на живо по НОВА в предаването ЧАСЪТ на МИЛЕН ЦВЕТКОВ

Съдебната реформа и Велико народно събрание

Темата на предаването е: „Трябва ли да се свика Велико Народно събрание за съдебна реформа?

Адвокат Росен Димитров говори по НОВА в предаването ЧАСЪТ на МИЛЕН ЦВЕТКОВ

Колекторска фирма може да бъде осъдена

Темата на предаването е: „Колекторска фирма може да бъде осъдена.

Адвокат Росен Димитров говори на живо по НОВА в предаването ЧАСЪТ на МИЛЕН ЦВЕТКОВ

Обраните имат ли право да пребиват крадците?

Темата на предаването е: „Имат ли право обраните да пребиват крадците?“

Адвокат Росен Димитров гост в „Обществена приемна“ на Пловдивска телевизия „Тракия“ /ПОТВ/ от 3 ноември 2016 г. Водещ – Диана Бикова

Правата на обикновените граждани

Темата на предаването е: „Правата на обикновените граждани“

Адвокат Димитров: „Българите не знаят основните си граждански права.“

Адвокат Росен Димитров говори в Тази сутрин, рубрика „Чети етикета“ по БТВ – 29.08.2016 г.

Събиране на вземания

Темата на предаването е: „Мъжете или жените задлъжняват повече?

Адвокат Росен Димитров съдейства на жена от Пловдив да осъди фирма за събиране на дългове и говори в Новините по БТВ – 13.07.2016 г.

Фирма за събиране на вземания е осъдена

Темата на предаването е: „Фирма за събиране на дългове бе осъдена. Колекторската фирма ще покрие разноските по делото.“

Адвокат Росен Димитров: „След като ние реагирахме на искането на колекторската фирма, тя се отказа от иска си.”

Медиите е редно да осигуряват поле за изява на истините, но не на своите, на тези на властта или на корпорациите, а истините на обществото и истините, съобразно закона.