Купуване на гласове

money-matters-1173105Наближават избори и предизборната кампания е в разгара си. Изборите се приемат като административна операция, която цели да установи волята на народа. Според Конституцията – изборите, националните и местните референдуми се произвеждат въз основа на общо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване. Участието в изборите на отделни партии и коалиции дава възможност на избирателя да гласува за тази листа, за която смята, че кандидатите в нея отговарят повече на неговите убеждения.

С наближаването на изборите изборните нарушения и престъпления стават все повече. Престъпленията свързани с изборите са за купуване на гласове. Освен това, все по-често чуваме и за осъдени за купуване на гласове. Това е така, защото купуването на гласове е деяние, криминализирано в Наказателния кодекс /НК/. Уредбата за изборните престъпления се намира в Раздел III – “Престъления против политическите права на гражданите“ – в чл. 167 – 169 буква “г.“ Цитираните членове претърпяха изменения през тази година с ДВ, бр. 74 от 2015 г.

Обект на тези изборни престъпления са обществените отношения, чрез които гражданите осъществяват основните си конституционни, политически права. Конституцията постановява, че гражданите, навършили 18 години, с изключение на поставените под запрещение и изтърпяващите наказание лишаване от свобода, имат право да избират държавни и местни органи, и да участват в допитвания до народа.

В тази връзка, съвсем наскоро, ми попадна вероятно последната и най-нова присъда за купуване на гласове на Районен съд Сливен. Присъдата е постановена на 09.10. 2015 г. Извършителят на престъплението е купувал гласове за политическа партия – „Движение за права и свободи“. Съдът го е признал за виновен за престъпление по чл. 167, ал. 2, и осъдил с наказание “ПРОБАЦИЯ“. Какво е пробацията – тук.

С новите изменения на НК пробацията вече няма да може да бъде налагана, като наказание на купувачите на гласове. Това е така, защото законодателят предвиди долна граница на наказанието. По ал. 2, долната граница е 1 година, а наказанието е “лишаване от свобода от една до шест години и с глоба от десет хиляди до двадесет хиляди лева.“ Това означава, че на купувачите на гласове директно ще се налага наказание лишаване от свобода /затвор/.

Присъдата:
Присъда от 09.10.2015 г. по наказателно дело № 507/2015 г. на Районен съд – Сливен

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЦАНКА НЕДЕЛЧЕВА
СЕКРЕТАР: Г.П.
ПРОКУРОР: ВАСИЛ ДРАГАНОВ.

П Р И С Ъ Д И:
“ПРИЗНАВА подсъдимия Юлиан Митков Иванов – роден на 21.03.1974 г. в гр. Бургас, жител и живущ с гр. Сливен, български гражданин, с основно образование, разведен, пенсионер, неосъждан, за ВИНОВЕН в това, че: През периода от началото на месец май 2014 г. до 25.05.2014 г. в гр.Сливен, в условията на продължавано престъпление, предложил и дал имотни облаги на: Милен Галинов Ангелов – сумата от 30 лева, на Георги Тахов Христов – сумата от 20 лева, и на лице, заведено под идентификационен № 2 в Регистъра на ОП-Сливен – сумата от 15 лева, с цел да ги склони на 25.05.2014 г., на Избори за европейски парламент да упражнят избирателното си право в полза на определена политическа партия – „Движение за права и свободи“ – престъпление по чл.167, ал.2, вр.чл.26, ал.1 от НК, като го ОПРАВДАВА по първоначално повдигнатото му обвинение, а именно че предложил и дал имотна облага на Рангел Ганев Рангелов – сумата от 15 лева.
На подсъдимия Юлиан Митков Иванов на основание чл.167, ал.2, вр.чл.26, ал.1, вр.чл.55, ал.1, т.2, б.“Б“ от НК НАЛАГА наказание „ПРОБАЦИЯ“, изразяваща се в следните пробационни мерки: „Задължителна регистрация по настоящ адрес, за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА като подсъдимият следва да се явява и подписва пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА пъти седмично и „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
На основание чл.55, ал.3 от НК съдът НЕ НАЛАГА кумулативно предвиденото наказание „ГЛОБА“.
Приложените по делото 2 броя хартиени листа, формат А4, с изписани на тях имена на лица и телефонни номера, оформени в табличен вид, находящи се на л.77-78 от ДП (предадени с Протокол за доброволно предаване от 03.10.2014 г.) и лист формат А4 – копие с изписани на него имена на лица, адреси, ЕГН-та и телефони, поставен в полиетиленов плик, залепен с лепенка № Б0677, находящ се на л.95 от ДП (иззет с Протокол за претърсване и изземване от 03.10.2014 г.), ДА СЕ СЪХРАНЯВАТ по делото до изтичане сроковете за съхранение на самото дело.
ОСЪЖДА подсъдимия Юлиан Митков Иванов да заплати направените на досъдебното производство разноски в размер на 70,20 лева (седемдесет лева и двадесет стотинки) в полза на бюджета на държавата по сметка на ОДМВР – Сливен.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес пред Сливенски Окръжен Съд.“

Предоставям и чл. 167 ал. (2) от НК, чийто състав осъденият е осъществил. Този член гласи:

Който предложи или даде на другиго имотна облага с цел да го склони да упражни избирателното си право в полза на определен кандидат, политическа партия или коалиция или да гласува на референдум по определен начин се наказва с лишаване от свобода от една до шест години и с глоба от десет хиляди до двадесет хиляди лева.

*Имената на осъдените и рождените дати в присъдата са променени.

**Настоящата не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *