Защита от домашно насилие

Защита от домашно насилие. “Получих заповед за за защита от домашно насилие от бившата. Бил съм настройвал детето срещу нея, не съм го гледал. Докато детето било с мен играело с други деца, които го тормозили и щипели! Това не е вярно! Какво да правим?“

Защита от домашно насилие

Защита от домашно насиие. адвокат за домашно насилие Пловдив

 

 

През отминалата седмица мой клиент се свърза с мен защото получил Заповед за защита от домашно насилие. Заповедта го задължава да се въздържа от насилие спрямо детето си. Тази заповед бе следствие на твърдение на майката, с която бащата се е разделил. В молбата за защита до съда майката твърди, че бащата не упражнявал адекватен надзор върху детето си във времето когато то е при него. Поради това то било жертва на тормоз от други деца, с които играели.

Повече за Защита от домашно насилие в “Заповед за защита. Домашно насилие. Доказване“. Автор Росен Димитров адвокат в Пловдив и София

“Мъжът ми ме следи постоянно, дори като съм на работа. Идва там и прави скандали. Мисли си, че имам много любовници и като се прибера вечер ме тормози. Какво да правя?“

Тази заповед бе по втора молба за защита в едно и също дело. В първата молба на майката също имаше твърдения за насилие, но не от самия баща, а от други деца, с които детето играело. Така от игрите детето й получило насиняване и навехване. Това според майката означавало, че тези молбата за защита трябва да бъде насочена срещу бащата, който не се грижил добре за детето си.

Адвокат за дела за домашно насилие София и Пловдив

Първата молба за защита не бе уважена от съда и не бе издадена заповед за защита. Както е обаче редът по такива производства съдът насрочи дата на съдебно заседание с призоваване на страните – без издадена заповед за защита. Втората молба за защита към съда дойде след образуването на делото и преди съдебното заседание. Тази втора молба, в същото дело, отново бе за извършено, според майката, насилие от бащата. То било за това, че бащата звънял на детето и го настройвал срещу майката.

Има ли нужда от защита от домашно насилие?

По втората молба за защита съдът издаде вече спомената Заповед за защита срещу бащата, с която приложи първата и най-лека мярка за защита, а именно: “задължаване на извършителя да се въздържа от извършване на домашно насилие“.

Доколко предвидената в закона за домашно насилие мярка за защита “задължаване на извършителя да се въздържа от извършване на домашно насилие“ въобще би могла да се квалифицира като мярка за закрила е отделен въпрос. Известно, е че и без никакви съдебни заповеди, според житейската логика, всеки би следвало да се въздържа от насили спрямо други.

Какво е домашно насилие?

добър адвокат за защита от домашно насилие в София и ПловдивДомашно насилие, според ЗЗДН, е всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство.
За психическо и емоционално насилие върху дете се смята и всяко домашно насилие, извършено в негово присъствие.

Какво ще реши съдът?

Все пак предстоят съдебни заседания и съдът ще трябва да отговори на въпросите може ли да се приемет като актове на домашно насилие върху дете  твърдени от майката неуражняване на достатъчен надзор върху детето от бащата, както и настройване на детето срещу нея.

Мерки за защита

адвокат в Пловдив и София за защита на жени от насилиеМерките за защита, които предвижда законът за защита от домашно насилие, осен вече споменатата са следните:

– отстраняване на извършителя от съвместно обитаваното жилище за срока, определен от съда;
– забрана на извършителя да приближава пострадалото лице, жилището, местоработата и местата за социални контакти и отдих на пострадалото лице при условия и срок, определени от съда;
– временно определяне местоживеенето на детето при пострадалия родител или при родителя, който не е извършил насилието, при условия и срок, определени от съда, ако това не противоречи на интересите на детето;
– задължаване на извършителя на насилието да посещава специализирани програми;
– насочване на пострадалите лица към програми за възстановяване.

Решение на Върховния касационен съд.

Извън горното темата за защита от домашно насили бе предмет на разглеждане и от Върховния съд. Според ВКС повторна молба за защита от домашно насилие срещу един и същи насилник е допустима.

С Тълкувателно решение № 2/2019 г. от 25.11.2020 г. по Тълкувателно дело № 2/2019 г., Върховният съд приема, че молба за защита по реда на Закона за защита от домашно насилие срещу нов акт на насилие, следващ по време издадена в полза на същото пострадало лице заповед за защита, с която спрямо същия извършител е наложена мярка за защита, чийто срок не е изтекъл, е допустима.

*Настоящата не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат в Пловдив и София.

**Повече на www.advokatdimitrov.com

***Свързани теми:
Заповед за защита. Домашно насилие. Доказване
Домашно насилие и закана за убийство! Равнозначно ли е?
Насилие над жени.
Разводът и психиката на детето
Брак, развод и последици
ПРАВНА ПОМОЩ ?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *