Заповед за изпълнение от колекторска фирма

Заповед за изпълнение от колекторска фирма адвокат ПловдивЗаповед за изпълнение от колекторска фирма. “Майка ми е получила заповед за изпълнение от съда. В нея пише, че съм длъжник на колекторска фирма и трябва да платя. Нямам никаква представа за какво ми искат тези пари, аз не дължа на никого.“

Заповед за изпълнение от колекторска фирма – какво означава това?

Заповед за изпълнение се издава от съда. За да се издаде такава съдът трябва да бъде сезиран – да му бъде поискано. Искането става като се попълне заявление (формуляр) и се плати съдебна такса. При наличието на такова искане съдът образува дело, което се нарича “Заповедно дело“ или “Заповедно производство“. Искане до съда за издаване на такава заповед може да направи всеки, който твърди, че има да получава от друг пари или вещ. Например дали сте на заем пари на съсед или пък косачката, за да си окоси градината, а той отказва да Ви ги върне.

Заповед за изпълнение от колектор – как се издава?

Както споменахме съдът издава Заповед за изпълнение, след като види пред себе си попълнен формуляр. В общия случай друго не му е нужно. Няма нужда да му се представят доказателства, че действително сумата, за която се иска издаване на заповедта действително се дължи. Заповедта се издава САМО при поискване с попълнен формуляр и платена такса.

Повече в Заповедно производство в Европа и България – автор Росен Димитров адвокат в Пловдив и София.

ИМА ЛИ НАКАЗАТЕЛНА ПРОЦЕДУРА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ ОТ СТРАНА НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ, ПОРАДИ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ЧЛ. 417 ОТ ГПК?

Освен, че до момента няма процедура срещу България, според мен, няма да има и в бъдеще. Просто чл. 417 е една благодатна за манипулации, популизъм и реклама тема.

 

Възражение срещу заповедта

Заедно със заповедта съдът изпраща друг формуляр, който се нарича “Възражение“. Адресатът на заповедта, ако твърди, че не дължи нищо, може да го попълни и върне на съда. Както поискалият заповедта – “кредиторът“ не представя доказателства, че му се дължи, така и адресатът на заповедта – “длъжникът“ не представя такива, че не дължи. Той просто пише, че не дължи.

Обезсилване на заповедта

След получаването на възражение от длъжника, съдът обезсилва заповедта и дава на кредитора срок да си води гражданско дело, в което да доказва претенциите си. Такъв беше случаят с г-н Иванов, с чийто разказ започнах.

Повече в Длъжник осъди колекторска фирма и й стана кредитор. Автор Росен Димитров адвокат в Пловдив и София.

Радка осъди “С Г Груп“ през февруари тази година. Това означаваше, че трябва да си получи обратно платените суми, заедно с разноските по делото. Фирмата не й плати доброволно и Радка се снабди с изпълнителен лист. С този изпълнителен лист тя образува изпълнително дело при същия съдебен изпълнител, който само преди месец събираше задължения от нея за фирмата!

Заповед за изпълнение от колекторска фирма.

Същото заповедно производство беше образувано срещу г-н Иванов. Призовкарят на съда връчил заповедта на майка му, тя се притеснила и вдигнала кръвно. Но веднага потърсила сина си, а той адвокат. Г-н Иванов твърдеше, че не дължи нищо на никого. Затова и възразихме срещу заповедта и съдът я обезсили. Тъй като в дадения срок колекторската фирма не заведе дело, в което да доказва дълга на Иванов, съдът я осъди фирмата да плати разноските за адвокат.

Както става ако не се възрази срещу заповедта в срок?

Заповед за изпълнение адвокат в Пловдив

Ако не се възрази срещу получената заповед в срок, тя ще влезе в сила – независимо дали парите действително се дължат. Това е защото законът предполага, че след като длъжникът е получил заповедта, но не възразява, значи се съгласява с написаното в нея и дължи претендираното!

Това обаче не се случи с г-н Иванов, който за разлика от много други не игнорира заповедта и навреме потърси адвокатска помощ! Така си поучи разноските за адвокат по делото. Образува дело при ЧСИ с изпълнителния лист, който му беше издаден. Сега ЧСИ ще събира сумите от фирмата принудително!

*Настоящата не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат в Пловдив и София.

**Повече нa www.advokatdimitrov.com

*** Свързани теми:
Заповедно производство в Европа и България
Заповед за изпълнение

Длъжник осъди колекторска фирма и й стана кредитор
Незаконен запор от ЧСИ и още един осъден колектор
Защита от действия на ЧСИ при издаден изпълнителен лист

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *