Бързи кредити – защита от адвокат

Бързи кредити – нужен ли е адвокат? Адвокат в София и ПловдивБързи кредити – защита от адвокат. В статията си “Публична продан от ЧСИ на единствено жилище заради бърз кредит” разказах за мой клиент, заел пари от фирма за бързи кредити. Този човек беше сключил договор за паричен заем при драстично високи лихви, неустойки и обезпечения. Това разбира се не е единствен случай. Настоящата статия е в смислова връзка със спомената статия и в нея разглеждам още въпроси с дейността на фирмите за бързи кредити, както и нуждата от адвокат.

Бързи кредити – защита от адвокат

Дейността по кредитирането от такъв тип не е незаконна. Тя е регламентирана в закон. Фирмите за бързи кредити използват агресивна реклама, а хората масово взимат бързи кредити. За да я осъществяват дейността си тези фирми трябва да отговарят на определени условия. Освен това, съгласно Закона за кредитните институции тези дружества се регистрират в Регистър на финансовите институции към БНБ.

Бързи кредити – защита от адвокат, лихви, неустойки, обезпечения

Според мен фирмите за бързи кредити не следва да бъдат демонизирани, каквито тенденции има. Тяхната дейност по предоставяне на парични заеми запълва една важна пазарна ниша. Тези фирми предоставят кредитиране на лица, които нямат възможност за банково такова. В този смисъл дейността на бързите кредите е полезна. Спасяват спешни и непредвидени нужди от пари.

Повече в “Онлайн договор за потребителски кредит“. Автор Росен Димитров – адвокат в Пловдив и София.

“Сключих договор за кредит по интернет. После ми се обадиха по телефона и ми казаха, че трябва да върна парите за 36 месеца. Казаха, че парите ще получа от Easy Pay. Върнах парите преждевременно, но продължаваха да ми звънят и тормозят. После ми заведоха дело, но не пазя бележката, че съм платила. Можете ли да ме представлявате по делото?“

Бързи кредити – дейност

Бързи кредити. Адвокат за кредит адвокат в Пловдив и СофияФирмите за бързи кредити са небанкови финансови институции, които предлагат значително по-опростени и бързи във времето процедури, в сравнение с банките. Всеки е срещал предложения за бързи кредити с примамливи условия като “моментално одобрение”, “кредит без поръчители”, “онлайн кредити”, “без такса за кандидатстване” и други подобни. Разбира се не всичко е прекрасно. Това е защото кредитирането е търговска дейност и е насочена към реализиране на печалба от кредитора.

Цената за бързото и некомплицирано отпускане на кредита е неговата по-високата лихва. В нея фирмите за бързи кредити калкулират по-големия риск, който поемат с по-опростената процедура по отпускане на кредита. Калкулират и факта, че длъжникът не е в цветущо финансово състояние и бъдещото връщане на заетата от него сума не е съвсем сигурно.

Бързи кредити – лихви

Хората, които по една или друга причина (най-често лоша кредитна история) не могат да получат банков заем – нямат друга възможност до кредитиране освен фирмите за бързи кредити. Лошата кредитна история на определени лица означава, че най-вероятно са имали предходни кредити, които не са върнали. Или срещу тях се водят изпълнителни дела. Поради това банките не биха им предоставили кредит, защото са рискови. Именно високият риск, който носи кредитора – фирма за бърз кредит го кара да уговоря по-високи лихви. В това също няма нищо нередно.

Бърз кредит – неустойки и други обезпечения

Кредиторите уговарят не само по-високи лихва. В договорите има клаузи за неустойки, които също не са в малък размер. Не са редки случаите, когато освен неустойките се предвиждат ипотечни клаузи. Това значи, че се ипотекират недвижими имоти – жилища, ниви, дворове. Това не е всичко. Отделно се издават се записи на заповед със сборни суми за главницата по кредита, лихвата, неустойката и разходите. Така кредитополучателят може да получи заем от 5 000, но да подпише Запис на заповед за 25 000 лева. Тук вече не можем да кажем, че всичко е наред.

Бързи кредити – защита от адвокат.

Защита от адвокат по кредит. Добър адвокат в Пловдив и СофияПринципно, никой не може да бъде задължен да изтегли кредит. Този процес стартира по волята на кандидата за получаване на кредита. Страните разполагат със свободата да договарят отношенията помежду си в т.ч. и размера на лихвата.

От тази гледна точка, кредиторът би трябвало да е свободен да определи какъвто пожелае размер на лихвата, като въпрос на воля и договаряне е дали кредитополучателят ще го приеме или предоговори. Така е на теория. На практика обаче, притиснати от нужда, много хора са готови да сключат договор за потребителски кредит при каквито и да е условия. Предвид това кредиторите не са склонни да преговарят относно предварително обявените от тях условия.

Ролята на държавата

Тук именно се намесва държавата. Изпълнявайки своята социална функция тя предвижда различни механизми за защита на кредитополучателя. Защитата е чрез законодателство, което да ограничи кредитора, като по-силна страна, да предвижда непосилни договорни условия по кредитирането. Защитата е за длъжника по кредита, който под натиск на житейски обстоятелства се е съгласил с неизгодни за него условия.

Законодателна защита.

Законът поставя рамки на свободното договаряне. С това се прави отстъпление от основния принцип за свобода на договарянето между страните. Това отстъпление обаче е оправдано с цел да се предпази длъжникът от прекомерна тежест на задължението и да попречи на кредитора да се обогати неоснователно за негова сметка. По този начин се защитава друг правен принцип – забрана за неоснователно обогатяване, до което ще стигне ако длъжник получи 5 000 лева, но върне 25 000 лева – примерно.

Договорите не могат да нарушават морала.

Договорите не могат да нарушават морала, но ще го нарушат ако условията са непосилни за едната от страните. Законодателят е придал правно значение на съблюдаването на добрите нрави като условие за валидността на договорите, в това число на клаузите за размера на лихвата. Добрите нрави, в контекста на тази тема, предполагат възможността за всеки член на обществото да живее според принципите на добросъвестност в търговския оборот. Една прекалено висока по размер, непосилна лихва, нарушава драстично равновесието в търговските отношения и обогатява без основание едната страна по договора, което е в противоречие с възприетите морални норми.

Съдебната защита

Българските съдилища вече са постановили редица осъдителни решения за фирми за бързи кредити, поради противоречието между добрите нрави и прекомерния размер на лихвите по отпуснатите от тях кредити. Съдът преценява дали е налице недействителност на договорни клаузи за лихва, неустойки и други за всеки отделен случай.

Нуждата от адвокат

Бързи кредити – нужен ли е адвокат си преценя всеки сам.  Тя не е задължителна и ползването на адвокат е опционално. Обаче, добре е да се знае, че никоя държавна институция няма задължение да следи за конкретни условия по договори за кредит. Никой не и длъжен да защитава едната от страните по правоотношението против неговата воля или ако той бездейства или пък ако подписва документи “на сляпо“ доверявайки се на противната страна.

Коя страна защитава законът?

В тази връзка интересен е въпросът за това предоставя ли законът ефективна защита за длъжника или предпочита защитата на интереса на кредитора. Отговорът на този въпрос ще бъде в следваща публикация. Сега само споменавам, че законът НЕ отдава приоритет в защитата на кредитора. Той е ориентиран доста благоприятно към длъжника и го брани с доста средства. Практиката ми обаче показва, че длъжниците умело не се възползват навременно от възможностите си. Сами подписват договори, крият се от съдебни призовкари и търсят адвокат когато е твърде късно! Така сами се поставят в безнадеждни ситуации, за което после търсят вината в държавата, закона, ЧСИ и т.н.

*Повече на advokatdimitrov.com

**Свързани теми:
Онлайн договор за потребителски кредит
Адвокат Росен Димитров: Няма списък със забрани за колекторите
Адвокат за дела срещу колекторски фирми
Адвокатска защита на длъжници и кредитори по изпълнителни дела
Как ме осъдиха без да знам?
Осъдена без да знае

***Настоящата не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат в София и Пловдив.

Едно мнение за “Бързи кредити – защита от адвокат

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *