Адвокат Росен Димитров – юридическо образование и адвокатска практика

Росен Димитров – адвокат в Пловдив и в София

Адвокат в Пловдив и София
Адвокат в Пловдив и София

Здравейте,
Благодаря, че посетихте моя уеб сайт. Казвам се Росен Димитров и съм адвокат с кантори в Пловдив и София. Завършил съм  Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ през 2004 год. Специализирал съм английски език в Barnet Southgate college, Лондон, Великобритания. Придобил съм следдипломна квалификация по право на Европейския съюз на Юридическия факултет на Софийския университет  “Св. Климент Охридски“.  Tемата е “Практически възможности на адвоката и задължения на съдията съобразно практика на Съда на Европейския съюз относно прилагането на съюзното право и преюдициалните запитвания“.

Адвокат в Пловдив и София – Гражданско и търговско право

Работил съм като юрисконсулт във фирми, развиващи бизнес както в страната, така и в чужбина. Практиката ми в тези дружества е била свързана с работа в различни сфери на гражданското право и търговското право. Изработвал съм и съм консултирал редица договори в областта на туризма, търговията и услугите.  Представлявал съм търговски дружества в междуфирмени отношения, франчайзинг договори и трудови спорове. Освен това съм представлявал дружествата по граждански и търговски спорове, при образуване и водене на изпълнителни дела.

Адвокат в Пловдив и София по граждански и изпълнителни дела

Понастоящем работя основно като адвокат в Пловдив и София, но имам клиенти и от много други градове, както и в чужбина. Напълно независим съм и в работата си се ръководя единствено от интереса на моите клиенти и моето лично вътрешно убеждение. Натрупал съм богат опит като адвокат по граждански и изпълнителни дела. Имам редица успешни дела срещу частни съдебни изпълнители, банки, колекторски фирми, монополни дружества, фирми за бързи кредити и др. Специалист съм по неравноправни клаузи по договори за кредит, както и по въпросите по давност в гражданското и изпълнителното производство. Не остават извън интересите ми и делата за обезщетение за имуществени и неимуществени вреди от непозволено увреждане, както и за неоснователно обогатяване.

Адвокат по дела за развод и домашно насилие

Представлявал съм много клиенти по като адвокат по дела за развод, както за изготвяне на брачен договор, дела за издръжка, за лични отношения между деца и родители и др. Същото така съм бил адвокат по дела за защита домашно насилие. Представлявал съм както жени – жертви на насилие, така и мъже – жертви както на насилие, така и на злоупотреба с права от жени по Закона за защита от домашно насилие. Не са малко случаите, я които мъжете също имат нужда от адвокатска защита от домашно насилие. Бил съм адвокат за изготвяне на договор за наем, за покупко-продажба, договори за делба и др.

Адвокат в Пловдив и София по наказателни дела и дела срещу държавата

Водил съм дела срещу държавата и общините по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ). Имам и не малък опит по наказателни дела. Представлявал съм като повереник много пострадали от престъпления както общ, така и от частен характер, както и съм бил защитник на обвиняеми и подсъдими по различни обвинения.

Адвокат по дела за пътнотранспортни произшествия

Представлявал съм клиенти като адвокат по застрахователни дела срещу застрахователни компании и гаранционен фонд за обезщетение за имуществени и неимуществени вреди по пътнотранспортни произшествия. Водил съм преговори за сключване на извънсъдебни споразумения с цел бърза реализация на исканията на клиента и избягване на съдебна намеса. Но когато сключването на споразумение е неприемливо за интересите на клиента то съдебния път остава единствената възможност.

Адвокатските кантори на Адвокат Росен Димитров в Пловдив и София

адвокат в София и Пловдив адвокатска защита
Адвокат в София и Пловдив

Аз и колегите ми предлагаме комплексно правно обслужване на физически и юридически лица. Оказваме бърза и навременна правна защита и съдействие по граждански, търговски, административни и наказателни дела. Предоставяме правни консултации в лична среща с клиентите си основно в канторите в София и Пловдив, като конфиденциалността е гарантирана. Работя в тясно сътрудничество и с други високо квалифицирани адвокати в Пловдив, адвокати в София, както и в страната, когато се налага съдействие по дела в други градове.

Онлайн адвокат. Правна консултация онлайн

Адвокатска кантора – Росен Димитров от няколко години успешно интегрира услугата “Онлайн адвокат“. По този начин съдействаме на работещите и заетите хора да представят необходимата информация и документи за своите правни казуси без да губят ценно време, посещавайки правната кантора по няколко пъти. Това прави обслужването на физически и юридически лица от страната и чужбина – ефективно, бързо и лесно.

Онлайн адвокат – предимства

Благодарение на тази правна онлайн услуга дори не се налага лична среща между адвокат и клиент. Разбира се, понякога е невъзможно правна помощ без личен контакт. Но и тогава онлайн консултациите и размяна на документи изясняват казуса, и при самата среща на клиента с неговия правен защитник, конкретният юридически казус е максимално изяснен, тъй като документите са предварително разгледани и се преминава към конкретни действия.

Блог на адвокат Димитров

От 2014 г. имам личен блог, в който правя анализ на правни понятия и институти. Разказвам за реални случаи от практиката ми на адвокат в Пловдив и София. В блога има десетки статии за различни въпроси по граждански и наказателни дела. В редица статии съм обърнал особено внимание на съдебното изпълнение, на защитата на длъжника и действията Частните съдебни изпълнители. Темите в статиите ми са по въпроси, които ежедневно засягат чисто житейски всеки един човек. Тези житейски въпроси често се превръщат в правни проблеми с тежки последици. Затова е особено важно да се ползва Навременна правна помощ от адвокат.

В Актуално

Отразявам по-значимите промени в законодателството на България, както и някои интересни правни разрешения в други страни. Също и новини в сферата на правото. Представям мнения на други юристи, съдии, адвокати по актуалните теми на деня в сферата на правото.
Надявам се „Блог на адвокат Димитров“ и рубриката „Актуално” да бъдат полезни на всички – адвокати, така и за други юристи и, разбира се, за хора, които проявяват интерес към правната материя или имат нужда от съдействие от адвокат.

Как да се свържете с адвокат Росен Димитров?

Ако имате питане по правни въпроси или нужда от правна помощ, съдействие пред съд, прокуратура, съдебни изпълнители и други институции, можете да се свържете с нас, като използвате опцията “онлайн адвокат“.

Можете да пишете на електронната поща adv.rosendimitrov@gmail.com или да се обадите на  0888 558753, 0988 252629 или 032 321 497, за да си насрочите дата и час за лична среща с адвокат в кантората.

Търсите правна помощ от адвокати в Пловдив и София?

Заповядайте в адвокатските кантори на адвокат Росен Димитров. Те са в:
– гр. Пловдив, Център, ул. „Никола Войводов“ 2, ет. 1 (до Пловдивска духовна семинария);
– гр. София, бул. „Витоша“ 66, ет. 4 (до НДК);