Адвокатски кантори в Пловдив и София – дейност

Адвокат Росен Димитров работи в Пловдив и София

Адвокатски кантори в Пловдив и София за квалифицирано правно съдействие и професионална процесуална защита „Адвокат Росен Димитров“ обезпечават и подкрепят своите клиенти – физически и юридически лица от страната и чужбина с правни консултации, процесуално представителство, съдебна закрила и юридическа подкрепа в областта на: наказателното, административното, трудовото, семейното, търговското, облигационното, вещното и наследственото право.

Адвокатски кантори в Пловдив и София

ТЪРГОВСКО И ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО

ТЪРГОВСКО И ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО

НАКАЗАТЕЛНО И НАКАЗАТЕЛНО-АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

Advokati-Plovdiv-Sofia

СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО

Адвокат за Пловдив и София

ДОМАШНО НАСИЛИЕ

AdvokatPlovdiv

ТРУДОВО ПРАВО

  • Защита срещу незаконно уволнение.
  • Представителство пред съд.
  • Обжалване за заповеди за дисциплинарни наказания.
  • Изготвяне и консултации по трудови договори.
  • Други консултации по трудово право.

ВЕЩНО ПРАВО

Адвокатски кантори в Пловдив и София за правна подкрепа и защита

гр. Пловдив, ул. „Никола Войводов“ 2, ет. 1 (до Пловдивска духовна семинария)

гр. София, бул. „Витоша“ № 66, ет. 4 (до НДК)
 

Адвокатска практика - Актуално от блога на адвокат Росен Димитров - Пловдив и София