Адвокат Росен Димитров – юридическо образование и адвокатска практика

Адвокат Росен Димитров – Адвокатски кантори в гр. Пловдив и в гр. София

Адвокат за Пловдив и София
Адвокат за Пловдив и София

Адвокат Росен Димитров е завършил Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ през 2004 год.

Специализирал е английски език в Barnet Southgate college, Лондон, Великобритания. Работил е като юрисконсулт във фирми развиващи бизнес както в страната, така и в чужбина.

През 2017 г. участва в обучението за следдипломна квалификация на Юридическия факултет на Софийския университет  “Св. Климент Охридски по право на Европейския съюз.  Tема “Практически възможности на адвоката и задължения на съдията (изводи от актуалната практика на Съда на Европейския съюз относно прилагането на съюзното право и преюдициалните запитвания)“.

Практиката му в дружествата е била свързана с работа в различни сфери на правото. Изработването и консултирането на редица договори в областта на туризма.  Междуфирмени отношения, франчайзинг, събиране на вземания. Изготвяне на трудови договори, водене на трудови спорове.

Понастоящем работи като адвокат в гр. Пловдив и в гр. София. В областта на процесуалното представителство, представлявайки клиенти в съдебни, арбитражни и изпълнителни производства. Има опит при извънсъдебни преговори, изготвяне на извънсъдебни споразумения и съдебни спогодби.

Адвокатските кантори на Адвокат Росен Димитров в Пловдив и София

предлагат комплексно правно обслужване на физически и юридически лица. Правна защита и съдействие по граждански дела, административни дела и наказателни дела.

Адвокатските кантори

работят в тясно сътрудничество и с други високо квалифицирани адвокати в Пловдив и в страната, специалисти по гражданско право, наказателно право и административно право, владеещи чужди езици – английски и руски.

Адвокати за Пловдив и София - Адвокатска защита
Адвокати за Пловдив и София – Адвокатска защита

Онлайн адвокат

Адвокатската кантора на Адвокат Росен Димитров успешно интегрира услугата Онлайн адвокат“. Това прави обслужването на физически и юридически лица от страната и чужбина – ефективно, бързо и лесно.

“Онлайн адвокат“ съдейства на работещите и заетите хора да представят необходимата информация и документи за своите правни казуси без да губят ценно време, посещавайки правната кантора по няколко пъти.

Благодарение на тази правна онлайн услуга, при самата среща на клиента с неговия правен защитник, конкретният юридически казус е максимално изяснен и документите са предварително разгледани.

По този начин самата лична среща е по-ползотворна и за двете страни.

Блогът на адвокат Димитров

По ред правни въпроси можете да намерите информация в „Блогът на адвокат Димитров„. Там има статии, които са написани по въпроси от различни граждански и наказателни дела от практиката на адвокати в Пловдив и София и адвокатските кантори в Пловдив и в София.

Засягат се проблеми, с които всеки един адвокат се сблъсква ежедневно в своята практика. Те са полезни и интересни чисто житейски за всеки един човек.

В Актуално

се отразяват по-значимите промени в законодателството на България, както и някои интересни правни разрешения в други страни. Също и новини в сферата на правото.

Надявам се „Блогът на адвокат Димитров“ и рубриката Актуално да бъдат полезни както за адвокати, така и за други юристи.  Също и за всички, които проявяват интерес към правната материя.

Ако имате питане по правни въпроси или нужда от правна помощ, съдействие, или от процесуално представителство пред съд, прокуратура, съдебни изпълнители и други институции, можете да се свържете с нас, като използвате опцията “онлайн адвокат“.

Можете да пишете на електронната поща или да се обадите на посочените телефони, за да си насрочите дата и час за лична среща с адвокат в кантората.

Търсите адвокати в Пловдив и София?

Заповядайте в адвокатските кантори на адвокат Росен Димитров. Те са в:

– гр. Пловдив, Център, ул. „Никола Войводов“ 2, ет. 1 (до Пловдивска духовна семинария);

– гр. София, бул. „Витоша“ 66, ет. 4.