Архив за етитет: Наказателно право

Разликата между кражба на кола и отнемане на кола

Каква е разликата между кражба на кола и отнемане на кола?
– Кражбата на кола е престъпление по чл. 194 от Наказателния кодекс (НК), а противозаконното отнемане на кола е престъпление по чл. 346 НК. От обективна страна няма разлика.
*Разликата между двете е трудно да бъде направена от хора незанимаващи се с право. Те не са длъжни да разбират от всичко, но тя е разбираема и ясна за повечето адвокати, които работят с наказателно право.

Акт, Наказателно постановление и адвокатските разходи

“Хубаво, че ми отменихте акта, но парите, които ви платих, като адвокат, за обжалването кой ще ми върне?“
Актът се връчва на нарушителя, като той може още в същия момент, в самия акт, да напише своето обяснение за случилото се и/или да възрази. Няколко седмици след съставянето на акта нарушителят получава Наказателно постановление, в което вижда какво наказание му е наложено за нарушението, което е извършил и за което има съставен акт. Какво представлява наказателното постановление…
*Настоящата не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат.

Набедяване

За да бъде извършено набедяване е достатъчно набедяващият да съобщи на полицейски, прокурорски или съдебен орган, за престъпление извършено от друго лице или представи неистински доказателства срещу него.Набедяването е престъпление, при което интересите на набеденото лице се засягат изключително тежко, защото срещу него може и често тръгва наказателно преследване, в резултат на което може да бъде осъден невинен човек.
Сигналите за набедяване до органите по разследването е добре да бъдат изготвени или поне прегледани от адвокат.
*Настоящата не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат.

Пробация

Пробация се налага за престъпления, които не са тежки и чиято обществена опасност не е висока. Целта, която се преследва с налагането на пробацията като наказание е да се въздейства поправително и възпитателно на осъдения, без той да бъде лишаван от свобода.
По много наказателни дела пробацията е желаното от подсъдимия и неговите адвокати наказание. Както се посочи…
*Настоящата не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат.

Хулиганство

След няколко неуспешни опита, вчера е тръгнало делото за хулиганство срещу виден български политик.

“Дали въпросният политик, чийто адвокат е член на неговата политическа партия, ще бъде оправдан или ще му бъде наложено наказание и какво ще бъде то, предстои да разберем.“
*Настоящата не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат.

Мерките за неотклонение и медийните манипулации

В резултат на медийната манипулация у обществото остава убеждението, че извършителят е пуснат на свобода без да му бъде търсена отговорност.
В делата по вземане на мярка за неотклонение участва адвокат. Неговата роля е важна и съществена за изтъкването на факти и обстоятелства, обосноваващи необходимостта от налагане на по-лека мярка или за неналагането на никаква мярка за неотклонение.
*Настоящата не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат.

Жестокост към животни!

“Един мъж, който живее в квартала, съсече кучето ми с брадва. Гръбнакът му беше прекъснат и то умря в клиниката…“
*Поради това, че хората сравнително рядко сигнализират на органите по разследване за насилие и убийства на животни, делата срещу насилници, и убийци на животни не са много. Все пак, сигналите са повече от преди и все повече адвокати имат такива дела. Най-често те завършват с освобождаване на дееца от наказателна отговорност по чл. 78а от НК и с условно осъждане по чл. 66 от НК.
*Настоящата не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат.

Обидата в социалните мрежи

“Едни и същи хора постоянно злобеят срещу мен във Фейсбук и ме обиждат. Писна ми. Мога ли да ги осъдя!С обидата се засягат честта, самоуважението и достойнството на личността. Обидата е умишлено престъпление от частен характер, което означава, че то се преследва от лицето, което е адресат на обидните квалификации.“
Делото за обида е от частен характер и може да бъде водено без адвокати. Хората обаче често си ангажират адвокат, което е и по-правилно с оглед защитата на интересите им в съда.
*Настоящата не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат.

Отговорността на счетоводителите във връзка с криминализирането на укривателството на осигурителни вноски.

*Настоящата статия изразява личното мнение на автора, тя със сигурност не е изчерпателна, особено относно сложната материя за наличието и доказването на умисъл в осъществяване на престъпление. Предвид новостта на материята липсва и практика на съдилищата, особено на върховните, както и на адвокати, която би била ценен източник за изясняване на тези нови моменти в законодателството.

Записите от видеокамери като доказателство пред съд!

В много от мотивите си, съдилищата приемат, че дисковете съдържащи записи от охранителни камери имат качеството на предмети, върху които има следи от престъплението. Поради това без съмнение те могат да се ползват като веществени доказателства, при положение, че същите не са манипулирани и няма данни за извършена интервенция спрямо тях.
*Настоящата не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат.