Архив за етитет: Наказателен кодекс

Акт, Наказателно постановление и адвокатските разходи

“Хубаво, че ми отменихте акта, но парите, които ви платих, като адвокат, за обжалването кой ще ми върне?“
Актът се връчва на нарушителя, като той може още в същия момент, в самия акт, да напише своето обяснение за случилото се и/или да възрази. Няколко седмици след съставянето на акта нарушителят получава Наказателно постановление, в което вижда какво наказание му е наложено за нарушението, което е извършил и за което има съставен акт. Какво представлява наказателното постановление…
*Настоящата не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат.

Адвокат на престъпник

В една социална мрежа срещнах въпроса: Помагат ли на престъпниците адвокати, които ги защитават в съда?
*В този смисъл по дело, в което аз встъпих като адвокат на подсъдимия, съдията беше отстранил назначения преди това служебен адвокат. Отстранен за това, че не се беше “запознал“ с делото в края на деня преди заседанието и не беше изискал копия на важни книжа, и доказателства по самото дело. Според съдията, същият адвокат не се е подготвил и запознал с всички материали по делото. Поради това не е в състояние да окаже ефективна защита на подсъдимия…
*Настоящата не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат.

Набедяване

За да бъде извършено набедяване е достатъчно набедяващият да съобщи на полицейски, прокурорски или съдебен орган, за престъпление извършено от друго лице или представи неистински доказателства срещу него.Набедяването е престъпление, при което интересите на набеденото лице се засягат изключително тежко, защото срещу него може и често тръгва наказателно преследване, в резултат на което може да бъде осъден невинен човек.
Сигналите за набедяване до органите по разследването е добре да бъдат изготвени или поне прегледани от адвокат.
*Настоящата не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат.

Пробация

Пробация се налага за престъпления, които не са тежки и чиято обществена опасност не е висока. Целта, която се преследва с налагането на пробацията като наказание е да се въздейства поправително и възпитателно на осъдения, без той да бъде лишаван от свобода.
По много наказателни дела пробацията е желаното от подсъдимия и неговите адвокати наказание. Както се посочи…
*Настоящата не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат.

Хулиганство

След няколко неуспешни опита, вчера е тръгнало делото за хулиганство срещу виден български политик.

“Дали въпросният политик, чийто адвокат е член на неговата политическа партия, ще бъде оправдан или ще му бъде наложено наказание и какво ще бъде то, предстои да разберем.“
*Настоящата не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат.

Мерките за неотклонение и медийните манипулации

В резултат на медийната манипулация у обществото остава убеждението, че извършителят е пуснат на свобода без да му бъде търсена отговорност.
В делата по вземане на мярка за неотклонение участва адвокат. Неговата роля е важна и съществена за изтъкването на факти и обстоятелства, обосноваващи необходимостта от налагане на по-лека мярка или за неналагането на никаква мярка за неотклонение.
*Настоящата не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат.

Обидата в социалните мрежи

“Едни и същи хора постоянно злобеят срещу мен във Фейсбук и ме обиждат. Писна ми. Мога ли да ги осъдя!С обидата се засягат честта, самоуважението и достойнството на личността. Обидата е умишлено престъпление от частен характер, което означава, че то се преследва от лицето, което е адресат на обидните квалификации.“
Делото за обида е от частен характер и може да бъде водено без адвокати. Хората обаче често си ангажират адвокат, което е и по-правилно с оглед защитата на интересите им в съда.
*Настоящата не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат.

Записите от видеокамери като доказателство пред съд!

В много от мотивите си, съдилищата приемат, че дисковете съдържащи записи от охранителни камери имат качеството на предмети, върху които има следи от престъплението. Поради това без съмнение те могат да се ползват като веществени доказателства, при положение, че същите не са манипулирани и няма данни за извършена интервенция спрямо тях.
*Настоящата не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат.