Архив на категория: Блог

Блог – Адвокат Димитров

Съдът и монополите

Поради горното, както не веднъж съм писал в блога си, наистина трудно разбирам хората, които мислят, че нямат права, нямаш шанс срещу богатите, срещу силните на деня и особено срещу монополите.

*Настоящата не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат.

Ритната камериерка и битата нотариуска!

Тоест, според общественото мнение, се получава ситуация при която един насилник с един ритник, причинил лека телесна повреда, заслужава едно от най-тежките наказания – затвор, а друг причинил много по-сериозни наранявания, заслужава похвала?

*Настоящата отразява личното мнение на автора като адвокат!

Когато общественото мнение влезе в съда, законът е изнасилван

Дали щеше да се стигне до смъртта на Кристиян ако не беше общественото мнение, угодно разпространявано в медиите, за наказания като доживотен затвор и смъртно наказание за извършителите на не тежки престъпления, както и такива по непредпазливост?

*Статията не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат!

Тежко наказание ли е условното осъждане?

Освен това съм забелязал, че у обществото се е наложило мнението, че условното осъждане е прекалено леко наказание, до степен, че всъщност дори не е никакво наказание. От него нямало смисъл, тъй като престъпниците не влизали в затвора, а си оставали на свобода, следователно ненаказани, и други подобни.

*Настоящата отразява личното мнение на автора като адвокат!

Ограничават се права на ЧСИ, банки и монополи

В чл. 417, който посочва документите въз основа, на които се издава заповед за незабавно изпълнение също се предлагат два варианта.
Първият е в прословутата точка 2, която години наред поражда дискусии сред адвокати и други правници. Предлага се банките да бъдат извадени от лицата, които могат да искат издаване на заповед за незабавно изпълнение въз основа на извлечение от счетоводните си книги.

*Настоящата отразява личното мнение на автора като адвокат.

Нова система за регистрация на МПС

Премахнат е моментът на риск за новия собственик от това да закупи запорирано МПС! Досега съществуваше опасността за придобиващия автомобила да подпише договора за покупко-продажба, да плати цената, но при регистрацията в КАТ да се окаже, че съответното МПС е запорирано от ЧСИ за задължения на стария му собственик. Сега нотариусът ще заверява подписите на страните по сделката и ще прави….

*Настоящата не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат!

Затвор, но за някой друг!

Ако извършителят им е близък, хората казват “нямаме съд“, но не защото наказанието е прекалено леко, а защото е много тежко. Това, разбира се, е според техните представи, като те са убедени, че разбират от правосъдие и наказания повече от всички останали.

*Настоящата отразява случай от практиката на автора като адвокат и отразява неговото лично мнение!

Шведът, ритнал камериерка

Нищо подобно на това, което медиите пишат. Освен държавната глоба шведът ще плати на камериерката, както медицинските й разходи, така и страданията, които е изживяла. Ще плати разноските по съдебните дела, ще плати за адвокати, които са водили делата. Тези разходи нищо чудно да доближат размер от 10 000 лв.

*Настоящата не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат.

Малка радост с помощта на адвокат!

Обаче, Кольо за разлика от много други хора, не беше счел, че няма смисъл да търси адвокат. Не е решил и че няма пари за такъв или пък че всички адвокати са изедници, негодници и т.н. Напротив, той усеща, че няма да стане с молби и се свързва с адвокат – тоест, с мен.
*Настоящата не е изчерпателна и отразява наскоро приключил казус от практиката на автора като адвокат!

Личен фалит! Възможно ли е?

“Личен фалит! Възможно ли е?“ е кратък коментар на най-същественото от много време насам законодателно предложение с огромно значение в практиката, както за адвокати така и за длъжници. В същото време е удар върху банките, които няма да могат да искат изпълнение за неограничен период от време, който на практика до сега можеше да продължи цял живот!

*Настоящата не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат.