Архив на категория: Блог

Блог – Адвокат Димитров

Адвокат Димитров с Адвокатски кантори в гр. Пловдив и гр. София споделя становища и мнения по закони, промени и актуализации.

Помнете, че всичко, което споделяте с адвокат, е професионална адвокатска тайна.

Адвокат в Пловдив и София
Адвокат в Пловдив и София
фирми охраняват населени места

Защита и процесуално представителство от адвокат

Адвокатска защита и процесуално представителство от адвокат. Разяснения във връзка със защитата и осъществяването правата на гражданите. Адвокатската защитата всъщност е по-сложен, комплексен и динамичен процес.
Ефективната правна защита започва със среща между клиента и адвоката, в която се задават въпроси, дават се съвети и се провежда консултация…

Брак, развод и последици.

Темата брак, развод и последици е доста обширна и не би могла да бъде разгледана в пълнота в една статия. Освен обширна, е много интересна и актуална предвид това, че в наши дни значителен процент от браковете биват прекратявани с развод.
Поради тази засилваща се тенденция реших да внеса някои разяснения, като се надявам настоящата статия – „Брак, развод и последици” да бъде полезна.

Настоящата не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат.

Неизбежната отбрана

Да убиеш ли крадец при неизбежна отбрана?

Неизбежната отбрана – ЗА или ПРОТИВ Въпросът “Да убиеш ли крадец при неизбежна отбрана?“ се поставя доста често и отговорът му никога не е еднозначен. Да разгледаме Неизбежната отбрана в дълбочина! Темата Неизбежна отбрана е доста интересна не само за адвокати и юристи, но и за всички граждани. Още по-интересни са въпросите около неизбежната отбрана […]

Уважение към адвокатите

ЗА /НЕ/УВАЖЕНИЕТО КЪМ АДВОКАТИТЕ

От известно време се замислям върху един въпрос, по който не съм взимал никакво отношение, въпреки желанието ми за това. Уважението VS Неуважението към адвокатите Всъщност не знам дали е въпрос или реален и дори сериозен проблем. Той се поставя от колегите адвокати на всички формални и неформални срещи, общи събрания, конференции, и т.н., и […]

Без  актове и обжалване на наказателни постановления!

На всяко лице – физическо или юридическо, може да се случи да извърши определено нарушение: да превиши позволената скорост, да не постави предпазен колан при шофиране, да шофира с изтекли регистрационни номера, да шофира пил и т. н. Затова е и тази статия “Без  актове, глоби и обжалване на наказателни постановления!“

Настоящата не е изчерпателна като изразява личното мнение на автора като адвокат. 

Адвокат губи право да практикува заради…

Друг случай, който напоследък нашумя, е нападението в Роженския манастир, където въоръжени мъже с качулки нахлуха, за да търсят скрити жълтици и ценности и завързаха свещеника. Оказа се, че един от петимата задържани във връзка с деянието е адвокат и дори се смята, че той е организатор на групата.

*Настоящата не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат!

Обезщетение за неимуществени вреди в САЩ и у нас.

Съгласно практиката на българските съдилища обезщетението за причинени неимуществени вреди вследствие на причинена лека телесна повреда варира от 500 до към 5 000 лева. Това са общите случаи, като разбира се има и обезщетения , които са за по-малко от 500 лева, но има и надхвърлящи 5 000 лева.

*Настоящата не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат.

Неимуществени вреди при смърт на близък

От днес, 21.06.2018 г. с ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ 1/2016 гр.София, 21 юни 2018 год. Върховният касационен съд на Република България, Общо събрание на Наказателна, Гражданска и Търговска колегия се произнесе по въпроса:
„Кои лица са материално легитимирани да получат обезщетение за неимуществени вреди от причинена смърт на техен близък?”

*Настоящата не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат!

Неизбежна отбрана. Добър ли е законът?

Когато е застрашен животът на едно или повече лица с непосредствено противоправно нападение, то законът дава възможност нападателят да бъде умъртвен. При това независимо от използваните начини и средства.
Действащият при неизбежна отбрана да превиши пределите на неизбежната отбрана, ако това се дължи на уплаха или смущение, поведението е ненаказуемо…

*Настоящата е представена в този блог поради високия интерес, който предизвика в собственика му като адвокат.

За трансексуалността и промяната на пола според Върховния съд на РБ

Транссексуалността е дефинирана като състояние, при което „лицето желае да живее и да бъде възприемано като принадлежащо към противоположния пол, което обикновено се придружава от чувство на дискомфорт от собствения анатомичен пол, или от преживяването му като несъответен. Налице е желание за подлагане на хирургична операция и хормонално лечение, за да направи тялото си колкото е възможно по-съответно на предпочитания от него пол“
*Настоящата отразява личното мнение на автора като адвокат.