Архив на категория: Актуално

Адвокатска практика в Пловдив и София – актуално

Адвокатът е единствен защитник на човешките права, свободи и законни интереси.

Адвокатска практика и становища на действащ адвокат с кантори в гр. Пловдив и гр. София.

Съвети и мнения по закони, промени и актуализации.

Адвокат, следящ промените в законодателството и новостите в съдебната практика, единствено може да бъде в полза на своите доверители.

Адвокатът е този, който съблюдава професионално пред институции, граждани и организации за законните интереси на своите доверители.

Процесуалното представителство и съдебната защита са базови дейности в адвокатската практика.

Професионалният и навременен правен съвет е полза, която пести излишни и многогодишни съдебни спорове и нежелани щети.

В своята Адвокатска практика съблюдавам принципите за почтеност, защита интересите на клиента и спазването на закона. Хората реално не знаят, какво включва адвокатската практика, а още в конституцията ни е засегната нашата роля.

Чл. 30.

(4) Всеки има право на адвокатска защита от момента на задържането му или на привличането му като обвиняем.
(5) Всеки има право да се среща насаме с лицето, което го защитава. Тайната на техните съобщения е неприкосновена.

Ако имате конкретни правни въпроси, можете да ги зададете чрез интегрираната функция “онлайн адвокат“ тук на моя сайт или директно на Facebook страница Адвокат Росен Димитров. Ще Ви отговорим безплатно.

За решаването на Вашите правни въпроси заповядайте в офисите на адвокатската кантора на Адвокат Росен Димитров, извършващ Адвокатска практика в Пловдив и София.

  • гр. Пловдив, кв. “Капана“, ул. “Стефан Веркович“ № 3, ет. 1, офис 3, (над Еконт), тел: 032 321 497
  • гр. София, бул. „Витоша“ № 66, ет. 4

Последни публикации:

Отговорност на общината за вреди от непочистен сняг?

ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати на З. Г. Р. на основание чл. 49 ЗЗД вр. с чл. 45 ЗЗД сумата 20000 (двадесет хиляди) лева, съставляващи обезщетение за неимуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума от датата на увреждането.

*Настоящата не е изчепателна и отрзява личното мнение на автора като адвокат.

Драстично увеличаване на размера наказанията за смърт при ПТП?

За войната по пътищата съм написал статията “Държавата срещу войната по пътищата“, в която обръщам внимание на мерките срещу големия брой ПТП, които ежегодно стават в България. Представям и интересна статистика за броя на жертвите при ПТП по години. Въпросът да има ли “Драстично увеличаване на размера на наказанията за смърт при ПТП?“ е дискусионен. […]

Колектор е осъден

Тълкувателно решение – по чл. 135 ЗЗД от 09.07.19 г., Павлов иск

Върховният касационен съд на Република България излезе с Тълкувателно решение относно иска по чл. 135 от ЗЗД, известен като Павлов иск. С павловия иск кредиторът може да иска да бъдат обявени за недействителни спрямо него действията, с които длъжникът го уврежда, ако длъжникът при извършването им е знаел за увреждането. Например: Ако дължа пари на […]

Нов Закон за личния фалит?

По темата за личния фалит съм писал преди около две години в статията “Личен фалит! Възможно ли е?“, когато предложеният законопроект  за личния флит не бе приет.  Сега отново има действия в тази насока. В същата връзка са статиите ми за Частните съдебни изпълнителни и многобройните изпълнителни дела, като: Личен фалит! Възможно ли е?; Как при […]

Ново Тълкувателно решение на ВКС от 09.07.2019 год.

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ 1/2017 гр.София, 09.07.2019 год. Върховният касационен съд на Република България, Общо събрание на Гражданска и Търговска колегии, постави на разглеждане тълкувателно дело № 1 по описа за 2017 г. на Общото събрание на Гражданска и Търговска колегии докладвано от съдия МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА С Разпореждане от 07.04.2017 г. на Председателя на ВКС, на основание […]

Затвор за незаконен риболов?

Предвижда ли се затвор за незаконен риболов?
Измененията на Закона за рибарството и аквакултурите доведоха до цялостна промяна на чл. 238 от Наказателния кодекс. Новата ал. 1 на чл. 238 от НК предвижда следното:
“Който лови, улови риба и/или други водни организми чрез използване на взривни, отровни или зашеметяващи вещества, се наказва с лишаване от свобода до една година и глоба от десет хиляди до петнадесет хиляди лева или с пробация. “

*Настоящата не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат.

Новите правила за регистриране на МПС от 28.12.2017 г.

Новите правила за регистриране на МПС вече са в сила и това бе доста шумно отразено в медиите. Разбира се, от различни медии – ел. сайтове и телевизии, аз лично чух различни неща, част от които не съвсем верни.
Тези изменения са приети със Зaкон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата от 26.09.2017 г., обнародван в ДВ бр. 77 от 26.09.2017 г.

*Настоящата не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат!

Отнемане на книжка за шофиране в аварийната лента

Мисля, че тези изменения са разумни, особено имайки предвид масовото шофиране в аварийната лента при голям трафик по магистрали, породен от ПТП. По този начин екипики на бърза помощ не могат да достигнат до мястото на инцидента, точно защото аваринната лента се е превърнала в нормално пътно платно.

*Настоящата не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат!

Още права за длъжниците по изпълнителни дела

Отговорът на петия въпрос е удар върху кредиторите или по-точно за недобросъвестните от тях, които неоснователно искат от съдебните изпълнители налагане на запори върху банкови сметки на длъжниците в банки, в които те не притежават такива.

*Настоящата е кратък анализ на новостите в законодателството и отразява личното мнение на автора като адвокат!

Промени в Закона за движение по пътищата от 05.07.17 г.

Действително се премахва задължението на контролните органи да обозначават местата, в които се осъществява видеоконтрол с техника за видеонаблюдение. Въвеждането на тази мярка бе неколкократно тиражирано по медиите поради многото случаи, в които водачите на МПС биват препудредени за местата, в които има видеоконтрол, а след преминаването им отново увеличават скоростта и причиняват катастрофи.
*Настоящата отразява личното мнение на автора като адвокат.