Промени в Гражданския процесуален кодекс

parlamentНа 31.08.2016 г. група народни представители внасят законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, ведно с мотиви към него Част от мотивите за тези промени в Гражданския процесуален кодекс са:

“Заповедното и изпълнителното производство в настоящата си регламентация съдържат много разпоредби, които не предвиждат достатъчно гаранции за ефективна защита на правата на българските граждани. Това в съчетание с широките възможности на частните съдебни изпълнители, на които банки, небанкови финансови институции и монополисти предпочитат да възлагат събиране на вземанията си е за сметка на законните права на длъжника.
Наложителни за законодателни промени, които да гарантират справедлив и балансиран изпълнителен процес, който да ограничи засягането на правата на длъжниците…“

По-важните промени се състоят в следното:

Предвижда се отпадане на възможността на банките да искат издаване на заповед за изпълнение, когато вземането се основава на извлечение от счетоводните й книги. Тоест, банките няма да могат да подават заявление по чл. 417, т. 2 ГПК. Това означава, че те няма да бъдат приравнени на държавните учреждения и на общините.

– промяна в правния режим на призоваванията;
– обжалване на определената цена при публична продан на недвижим имот;
– промени при правилата за определяне на цената при публичната продан на недвижими имоти.

Проектът на закона може да се види тук: Законопроект.

*Настоящата не е изчерпателна и изразява личното мнение на автора като адвокат.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *