Поредни изменения в Закона за движението по пътищата

traffic-1Най-нарушаваният закон в страната, а именно Законът за движение по пътищата се оказва и най-често изменяният закон.

Законодателят стига до там, че от 22.01.2017 г, когато в сила влязоха мащабни изменения, имаше  такива от 26.01.2017 г., а след тях и други влезли в сила на 31.01. 2017 г.

Важно е да се отбележи, че най-последните изменения – тези от 31.01.2017 г., изменят някои от по-предните такива от 26.01.2017 г. Така определени разпоредби имаха “живот“ едва 5  дни. Това постави пред изпитания и чудене не само органите на реда, които прилагат закона но и много адвокати.

В крайна сметка за 10  дни законът е променен 3 пъти. Това ме провокира да напиша настоящата статия за тези поредни изменения в Закона за движението по пътищата.

 

Измененията, в сила от 22.01.2017 г. с ДВ, бр. 101 от 20.12.2016 г.

На тях се спрях подробно в статията “Драковски мерки в закона за движения по пътищата“, затова в настоящата се спра върху по-значимите промени влезли в сила от 26.01.2017 г. и от 31.01.2017 г.

Измененията  в сила от 26.01.2017 г. с ДВ, бр. 9 от 26.01.2017 г. са следните:

Изменя се чл. 105, имащ отношение към затъмняването на автомобилните стъкла. Изменението е в ал. 2, която гласи следното “Ограничаване на видимостта, както и намаляване на прозрачността на стъкла, различни от челното и стъклата на предните странични врати, се допуска само при наличие на огледала за виждане назад от двете страни на автомобила.“

crossing-801713_960_720Изменят се чл. 113 и чл. 119, имащи отношение към преминаването на пешеходците по пешеходни пътеки. Тези изменения явно са в отговор на Тълкувателното решение на Върховния касационен съд за това дали правото на пешеходеца на пешеходна пътека е абсолютно. За това писах в статията “Абсолютно ли е правото на пешеходец на пешеходна пътека?“

Според чл. 113 ал. 1  в последния му вариант при пресичане на платното за движение пешеходците са длъжни да преминават по пешеходните пътеки при спазване на следните правила “1. преди да навлязат на платното за движение, да се съобразят с приближаващите се пътни превозни средства; 2. да не удължават ненужно пътя и времето за пресичане, както и да не спират без необходимост на платното за движение; 3. да спазват светлинните сигнали и сигналите на регулировчика; 4. да не преминават през ограждения от парапети или вериги.

Според ал. 2 извън населените места и по двулентовите двупосочни пътища в населените места, когато в близост до пешеходците няма пешеходна пътека, те могат да пресичат платното за движение и извън определените за това места, като при това спазват правилата по ал. 1, т. 1, 2 и 4.“

Промяната тук се състои в отпадането на задължението на пешеходците да се съобразяват с разстоянието до превозните средства и с тяхната скорост на движение.

Чл. 119 въвежда нова ал. 5, съгласно която при пътнотранспортно произшествие с пешеходец на обозначена пътна маркировка „пешеходна пътека“, когато водачът е превишил разрешената максимална скорост за движение или е нарушил друго правило от Закона за движението по пътищата, имащо отношение към произшествието, пешеходецът не се счита за съпричинител за настъпване на съответното произшествие.

traffic-cop2-1446418Друго по-важно изменение е в раздела “Административнонаказателна отговорност“, където в чл. 175 се създава нова ал. 5, съгласно която се наказва с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от три месеца и с глоба от 1000 лв. водач, който откаже да изпълни нареждане на органите за контрол и регулиране на движението при въведена временна организация на движението или временна забрана за движение.

В чл. 183 също се създава нова ал. 7, съгласно която се наказва с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от един месец и с глоба от 300 лв. водач, който навлиза след знак, забраняващ влизането на съответното пътно превозно средство при въведена временна забрана за движение.

Изменения  в сила от 31.01.2017 г. с ДВ, бр. 11 от 31.01.2017 г., са следните:

ВинеткаИзменя се чл. 100, имащ отношение към винетните стикери. Съгласно ал. 2 водачът на моторно пътно превозно средство е длъжен да залепи валиден винетен стикер за платена винетна такса съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата в долния десен ъгъл на предното стъкло на моторното пътно превозно средство по начин, възпрепятстващ повторното му ползване при движение по републиканските пътища и да премахва незабавно винетния стикер след изтичането на неговата валидност.

Водачът на моторно пътно превозно средство е длъжен да предоставя при необходимост валиден документ, доказващ плащането на съответните такси в съответствие с тарифата и наредбата по чл. 10, ал. 6 от Закона за пътищата.

В чл. 102 се създава нова т. 2, като тази разпоредба придобива следния вид “На водача, собственика или упълномощения ползвател на моторно пътно превозно средство се забранява да предоставя моторното превозно средство: 
1. на водач, който е под въздействие на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози, или на неправоспособен водач;
2. за движение по републиканските пътища, включени в трансевропейската пътна мрежа, и по такива, които са извън нея, или по техни участъци без закупен и залепен винетен стикер, валиден към момента на предоставянето.“

Чл. 140, ал 1 придобива следния вид “По пътищата, отворени за обществено ползване, се допускат само моторни превозни средства и ремаркета, които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места.
По републиканските пътища, отворени за обществено ползване, включени в трансевропейската пътна мрежа, и по такива, които са извън нея, или по техни участъци се допускат само моторни превозни средства с валиден винетен стикер, залепен по начин, възпрепятстващ повторното му ползване.“

В Чл. 165. ал. 2 се създава нова т. 11, съгласно която не допускат движение по републиканските пътища, включени в трансевропейската пътна мрежа, и по такива, които са извън нея, или по техни участъци на моторно превозно средство без валиден винетен стикер, залепен по начин, възпрепятстващ повторното му ползване.

Свързани теми:

*Абсолютно ли е правото на пешеходец на пешеходна пътека?
*Драконовски мерки в закона за движение по пътищата.
*Настоящата статия не е изчерпателна, отразява най-важните изменения, които имат отношение към ежедневните проблеми на водачите и представлява техен кратък синтез от автора като адвокат.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *