Отнемане на книжка за шофиране в аварийната лента

Отразените в медиите нови изменения в Закона за движението по пътищата са вече факт. Затова е и този кратък коментар със заглавие “Отнемане на книжка за шофиране в аварийната лента“, тъй като това, според мен, е най-значимата и съществена промяна на закона.

Те отново са породени от войната по пътищата и опитите на държавата за ограничане на жертвите по пътя.

И така със Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата от 26.09.2017, обнародван в Държавен вестник –  бр. 77 от 26.09.2017 г., в сила от 26.09.2017 г. се правят нови изменения и допълнения в най-често променяния и нарушаван закон в страната – Законът за движението по пътищата.

Същият бе изменян два пъти само през месец юли 2017 г., с ДВ, бр. 54 от 05.07.2017 г. И с ДВ, бр. 58 от 18.07.2017 г., в сила от 18.07.2017 г. Предходните промени бяха отново тази година с ДВ, бр. 11 от 31.01.2017 г.,в сила от 31.01.2017 г.

Тоест, за девет месеца от януари до края на септември 2017 г., законът е променян четири пъти.

С настоящите изменения, повечето от които в сила от 26.09.2017 г., се променят и/или допълват членове 5, 19,102, 125, създава се нова ал. 15 в чл. 143, нови алинеи 3, 4 и 5 в чл. 144, изменя се чл. 145, 151, 165, 171, създава се нов чл. 172а, изменя се чл. 174, 177, създава се нов чл. 178ж, изменя се чл. 189б.

Най-съществените, според мен, изменения са следните:

1. Трите нови алинеи 3,4 и 5 на чл. 144, които ще влязат в сила от 28.12.2017 г., касаят прехвърляне на собствеността върху МПС и размяната на информация по електронен път между нотариусите и Министерството на вътрешните работи. За тези изменения споменах при изготвянето на промените в статията “Нова система за регистрация на МПС’‘.

2. Доста важна промяна е застъпена в чл. 151 ал. 2, в сила от 26.09.2017 г., който предвижда това, че свидетелство за управление на моторни превозни средства се издава от органите на Министерството на вътрешните работи на лице, завършило X-ти клас и при наличие на останалите условия, съществили досега. Тоест, на лица, които са физически годни да управляват моторни превозни средства за съответната категория, преминали са обучение за водач на моторно превозно средство и за оказване на първа долекарска помощ, и които успешно са  издържали изпит за водачи на моторно превозно средство.

3. Както посочих в началото, най-съществената за мен промяна е създаването на новия чл. 178ж. Той предвижда: лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от три месеца и глоба 1000 лв. на водач, който се движи в лентата за принудително спиране по автомагистрала, без да са налице изключенията по чл. 58, т. 3, тоест, без да има повреда на автомобила или здравословен проблем на водача, или в платното за насрещно движение по автомагистрала и скоростен път.

Когато това нарушение е извършено повторно, наказанието е лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 месеца и глоба 4000 лв.

Мисля, че тези изменения са разумни, особено имайки предвид масовото шофиране в аварийната лента при голям трафик по магистрали, породен от ПТП. По този начин екипи на бърза помощ не могат да достигнат до мястото на инцидента, точно защото аварийната лента се е превърнала в пътно платно.

Вероятно интересно е и защо законодателят е решил да въведе изискване за завършен точно 10-ти клас, като предпоставка за придобиване на свидетелство за управление на МПС. Според мен, това е така защото по този начин допълнително ще се стимулират представителите най-вече на малцинствата да учат и след завършване на основно образование. Така заършеният 10-ти клас е достатъчно сериозна предпоставка за водачите на МПС да могат да четат и разбират прочетеното и да са по-малко опасни, шофирайки на пътя, и да завършат средно образование.

*Свързани теми
- Нова система за регистрация на МПС.
- Какво ще ми се случи ако карам пил?
- Държавата срещу войната по пътищата.
** Настоящата не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат!

 

Едно мнение за “Отнемане на книжка за шофиране в аварийната лента

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *