Неимущeствени вреди

piles_of_money_200991Вредите са злини, загуби и други неблагоприятни последици, които настъпват за увреденото лице в резултат на непозволено поведение (увреждане). В зависимост от това дали вредите имат парична стойност или не са оценими в пари биват: имуществени и неимуществени.

Имуществените вреди се делят на два вида:
1. Претърпени загуби – унищожаване или повреждане на имущество, финансови загуби. Изобщо всяко засягане на оценими в пари блага.
2. Пропуснати ползи – невъзможност за реализиране на доходи и печалби. Имуществените вреди са видни и могат да бъдат лесно възприети от трети лица.

Неимуществените (морални) вреди представляват засягане на честта, достойнството, доброто име на лицето в обществото. Болките и страданията, които то е изживяло, както и всички други негативни преживявания в резултат на увреждането.

Тези вреди за разлика от имуществените не подлежат на лесно възприемане от околните, тъй като са част от психическите преживявания на увредено лице и се доказват по-трудно.

Вредите могат да бъдат в резултат на правонарушение – когато се нарушават забрани установени в закон. Преминаване на червено и причиняване на ПТП, ухапване от домашно куче, като се уврежда здравето на пострадалия. Също така в резултат на престъпление, когато увреждането осъществява състав на престъпление – обида, с която се засягат честта и самоуважението на личността. Телесна повреда, която също нарушава здравето и др. Вреди настъпват и поради неизпълнение, лошо или неточно изпълнение на договор.

Съгласно Закона за задълженията и договорите всеки е длъжен да поправи вредите, които виновно е причинил други му. Ето защо в случай, че на определено лице бъдат причинени вреди, то това лице може да ангажира отговорността за причинителя за тяхното обезщетяване. Вредите винаги подлежат на доказване. Размерът на обезщетението за неимуществени вреди  се определя от съда по справедливост, съобразно всеки конкретен случай.

Обезщетението за неимуществени вреди може да бъде претендирано по гражданскоправен ред пред граждански съд, ако вредата е в резултат на правонарушение, както и пред наказателен съд в случай, че увреждането е резултат от престъпление.

Във втория случай, когато се търси обезщетение от наказателен съд, то този съд разглежда чисто гражданскоправната претенция на пострадалия за обезщетяване на вреди. Това става наред с основния предмет на делото – въпросите за виновността и отговорността на подсъдимия за извършеното от него престъпление. Предимствата на това са бързина и икономия, пострадалият ще получи по-бързо обезщетението, което търси и няма да му се налага да води второ дело.

В ред случаи разглеждането на гражданския иск за обезщетяване на неимуществени вреди в наказателния процес би могло да усложни и забави същия. Това е така защото за доказването на неимуществени вреди следва да се ангажират допълнителни доказателства – разпити на свидетели, експертизи и др.

Това доказване не би било необходимо, ако наказателният процес се развива без да разглеждат въпросите за обезщетяване на неимуществени вреди. В такива случаи наказателният съд, може да не приеме искането на пострадалия и неговия адвокат за обезщетение на вреди за съвместно разглеждане в процеса, наред с въпросите за виновността на подсъдимия. Това не нарушава правата на пострадалото лице, тъй като то може да потърси обезщетение и пред гражданския съд, чиято основна роля ще бъде именно и само тази негова претенция.

Интересен е въпросът дали в случай на неизпълнение или неточно изпълнение на граждански договор биха могли да възникнат неимуществени вреди? Както посочих те са  – неудобства, стрес, ядове, загуба на време и дали ако такива вреди възникват, то те подлежат ли на обезщетяване?

Дълго време съдебната практика отхвърляше тази възможност. Тя не признаваше неимуществени вреди от неизпълнение на договор. Това било защото такива вреди могли да възникнат само в резултат от непозволено увреждане на дадено лице.

С Тълкувателно решение №4 от 2012 год. Върховният съд приема, че неимуществени вреди могат да настъпят и в резултат от неизпълнение на граждански договор. То би могло да бъде – неоснователно прекъсване на електрозахранването от монополно дружество, което причинява негативни емоции и неудобства поради липсата на ток на клиент, който си е платил. Върховният съд приема, че тези вреди подлежат на обезщетение. Това решение игнорира и обезсмисля цялата предишна съдебна практика, която не признаваше неимуществените вреди от неизпълнението на договор.

Върховният съд в това решение приема следното: “Отговорността на обществения снабдител – енергийно предприятие, когато неправомерно – в нарушение на предвидените предпоставки в общите условия към договора – е прекъснал електроснабдяването на потребителя, е договорна и на това основание може да бъде присъдено обезщетение за неимуществени вреди….“

Това решение на съда прави възможно обезщетяването на неимуществените вреди не само когато те са в резултат от нарушение на забраната да не се вреди на друг, но и когато вредите са причинени поради неизпълнение или неточно изпълнение на договор.

Във връзка с неимуществените вреди съществува и интересно проявление на равенството между половете. То се изразява в това, че една жена може да претендира неимуществени вреди от един мъж, вследствие на неизпълнено обещание за брак. Обратното обаче, е невъзможно. Мъжът не може да търси неимуществени вреди от жена за същото нещо!

Английската съдебна практика възприема аналогично въпросите зa неимуществените вреди. Според нея неимуществените вреди са както болка и страдание (pain and suffering), така и всяко непозволено лишаване от радостите на живота (endjoyment of life). Също както у нас, обезщетяването е строго индивидуално и се определя за всеки конкретен случай.

Както се посочи неимуществените вреди се доказват по-трудно, тъй-като са част от психическите преживявания на човека. Затова при тяхното доказване е добре да участват опитни адвокати, тъй като лицата често игнорират съществени елементи от преживяното от тях.

*Свързани теми:
- Обидата в социалните мрежи.
- Лека телесна повреда.
**Настоящата не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат.

26 мнения за “Неимущeствени вреди

 1. Може ли забавянето на съдебно изпълнение на ипотека за жилище ( става въпрос за период от около 2 години , при спряно плащане по ипотеката от моя страна през месец май 2014 г. ) , с последващи притеснения от моя страна , поради натрупване на още още мои задължения по същата ипотека , да се определи като неимуществени вреди за мен , и въобще като всякакви вреди ?
  Благодаря предварително за отговора!

 2. Здравейте! Бих искала да Ви попитам какъв е начина на определяне на финансовия размер на нанесена неимуществена вреда /имам предвид конституирането в качеството на граждански ищец в наказателен процес/ …..Освен, че съда по справедливост ще определи сумата, то по какъв начин пострадалото лице определя нейния размер в иска си? Предварително Ви благодаря за отделеното време и внимание.

  1. Здравейте, пострадалият сам оценява и определя размера на иска си за неимуществени вреди, тъй като само той знае какво е преживял в резултат от нанесената му вреда!

 3. Здравейте въпроса който ме вълнува е следния. Оставих домашният си любимец/котка/ в стационар към ветеринарна клиника за преглед и лечение но на другият ден ми бе съобщено че котката ми е избягала от клиниката през нощта и не могат да я намерят. Мога ли да заведа дело срещу клиниката за нанесени материални и морални щети. Котката бе в семейството ни 5 години и сега съпругата ми и аз сме страшно разстроени от липсата на домашният ни любимец. Благодаря ви предварително за отделеното внимание.

 4. Здравейте! Освен чрез свидетели като например психолог, запознат със състоянието, приятели, роднини, по какъв друг начин би било доказано, че от действията на някой са настъпили неимуществени вреди – страх, панически атаки, мъка и т.н. ? И лично вашето мнение по тъжбите от този характер смятате ли, че си струва да се започва такова дело?

  1. Здравейте, дали си струва да се започва и води каквото и да е дело си преценява конктерно всеки за себе си, съобразно най-различни обстоятелства. По принцип ако доказателствата са достатъчно и са годни, то си струва да се води дело, а шансът да се спечели е голям. Доказването става чрез гласни и писмени доказателствени средства, които са предвидени в закона.

 5. Трябваше да се спомене и причиняване на имуществени и неимуществени вреди причинени на граждани от страна на държавата и общините.

 6. Здравейте,срещу мен има подадена жалба от съседи до прокуратурата като там са записани такива лъжи,неподлежащи на коментар,Аз съм ги упрекнала за това че върху главния водопровод който е присъединен към парцела им,има курник с кокошки и зайци ,цялата мрасотия е върху водопровода който отива за Галата,правени са няколко ремонта на тръбата същите слагат отрова за мишки ,а ние всични пием вода от тоя водопровод,не знам кой им дава право да искат от прокурора да даде определение и ме прати на лечение,аз съм финансис и в момента работя,Да изчакам ли решението на прокурора или да заведа граждански иск

 7. Здравейте,моя племенник е набеден,че е откраднал някакви десерти от хранителен магазин,собственичката не е повикала полиция на момента а го е хванала няколко дни по-късно когато той отива в същия магазин да си купи нещо.Дърпала го е за блузката и го е наричала копеле.Аз бях тази която повика полиция за да изясним нещата,сигурна съм,че не е откраднал нищо.Мога ли да я съдя?Момчето е на 15 години.

 8. Може ли съсед да ме осъди за имуществени вреди,затова,че не съм дала съгласие да участвам в общо застрояване с неговия имот?

 9. Здравейте,

  Мога ли да претендирам за неимуществени вреди затова, по време на почивката ми ЕКОНТ ми съобщават, че има получена в техен офис патерица за мен и трябва да отида да си я получила. След като се сринах тотално от стрес, че някой иска да ми пребие, изпращайки ми заплахи и два дни звънях по оперативни полицаи и адвокати, никой от ЕКОНТ не ме уведоми, че е станала грешка. Сама проследих електронно пратката по номера и стигнах до х-л в Созопол, откъдето е изпратена. Изнамерих от търговския регистър собстевениците и се свързах с управителя по телефона. След разговор с него разбирам, че патерицата е на възрастна дама, която е била на гости в хотела и си я е забравила. Техен служител, когато я изпраща обратно с в ЕКОНТ допуска грешка в тел на получателя (номерата ни се различават само с една цифра) и така патерицата се насочва към мен и аз получавам SMS за получена пратка, но с адрес на ЕКОНТ на реалния получател. И въпреки изричната ми молба към служителите от въпросния офис да проверяват случая и да ме уведомят дали не е станала грешка, те не го направиха и ми съсипаха почивката! Прекарах 4 дни на о-в Сардиния, два от които в безсънни нищо и дни, през които съм въртяла телефони и съм се ровила в мрежата да изнамеря изпращача! И ако почивката ми е струвала 5 Хил евро, мога ли да претендирам за обезщетение за неимуществени вреди, в резултат на стреса, който ми създадоха? Обадиха ми се чак на третия ден да ме уведомят, че става въпрос за грешка, а аз вече сама бях установила, че случаят е такъв. И вместо пратки, които имат разминаване между адреса и телефона на получателя да бъдат уточнени, те ги пращат на човека, чиито телефон е посочен, което е абсурдно. Всеки може да посочи случаен номер и да изпраща, каквото си поиска според тяхната сбъркана система. Въпросът ми е, ако търся неумуществени вреди, как това може да бъде доказано като материален интерес. Вероятно ЕКОНТ ще хвърлят вината за грешката на изпращача (хотела в Созопол), а свидетел на това, Колко зле съм се чувствала нямам, защото бях с чужденец, на който не споделих за случая, за да не ме помисли за криминално проявена. Преживях си сама кошмара от “анонимната заплаха” и бих искала ЕКОНТ да плати за грешката си. Друг е въпроса дали “изпратена патерица” може да се тълкува като предупреждение, че ще бъда осакатена . Когато един известен водещ изпрати букет карамфили до собственик на медия, той се оправда, че е в знак на любов…
  Дори случаят ми да не предизвика правен интерес, надявам се поне да съм ви разсмяла!
  Благодаря за отговора!

  Поздрави,

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *