Мога ли да осъдя държавата?

адвокати в пловдивМога ли да осъдя държавата?

Този въпрос съм засегнал в статията “Отговорност на общината за вреди от непочистен сняг.“ Тъй като темата е интересна с настоящата правя допълнителни разяснения за възможностите на пострадалите лица.

“Г-н адвокат, мога ли да осъдя общината или държавата за това, че направиха спирка на градския транспорт точно под терасата ми и от шума не мога да спя?“

“Искам да осъдя държавата, че две години ме влачиха по полиция и съдилища без да съм виновен.“

“Хубаво, че ми отменихте акта, но парите, които ви платих, като на мой адвокат, за обжалването кой ще ми върне?“

Тези и много други въпроси възникват когато гражданите са засегнати и търпят негативни последствия от незаконосъобразни действия и/или бездействия на администрацията и правозащитните органи. За тези действия отговаря държавата, която е предвидила механизъм, който може да бъде задействан срещу самата нея.

Този механизъм е образуване и водене на дела срещу държавата и доказване на неправомерните действия.

Отговорността на държавата за вреди на граждани е законоустановена. Тя е уредена в чл. 7 от Конституцията и в Закона за отговорността на държавата и общините за вреди /ЗОДОВ/.

Според Конституцията:

Държавата отговаря за вреди, причинени от незаконни актове или действия на нейни органи и длъжностни лица.

А според Закона за отговорността на държавата и общините за вреди /ЗОДОВ/:

Държавата и общините отговарят за вредите, причинени на граждани и юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на техни органи и длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност.

Свързани норми за отговорността за вреди се съдържат и в граждански закони. Според Закона за задълженията и договорите:

Всеки е длъжен да поправи вредите, които виновно е причинил другиму.

Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа.

адвокат в ПловдивВ кои случаи държавата отговаря ? Или по-точно:
Кога мога да осъдя държавата?

Според трайната практика на съдилищата за реализирането на отговорността на държавата за дейността на администрацията, трябва да са налице следните обстоятелства:

1. Незаконни актове, действия или бездействия на нейните органи или длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност.

2. Вредите, причинени на гражданите от органите на прокуратурата от незаконно:
– задържане под стража;
– обвинение;
– осъждане;

По т. 1 Отговорност на държавата от Незаконосъобразен акт на държавен орган:

В този случай е необходимо да бъдат налице следните факти:

1. незаконосъобразен акт, действие или бездействие на орган или длъжностно лице на държавата при или по повод изпълнение на административна дейност, отменени по съответния ред;
2. вреда от такъв административен акт;
3. причинна връзка между постановения незаконосъобразен акт, действие или бездействия и настъпилия вредоносен резултат.

При липсата на който и да е от посочените елементи, не може да се реализира отговорността на държавата и общините.

Кога има незаконосъобразен акт на длъжностно лице?

Например: когато на някого е съставен акт за превишена скорост по Закона за движение по пътищата и въз основа на този акт е издадено Наказателно постановление. Известно е, че наказателните постановения се обжалват пред съда. В случай че след обжалването съдът отмени наказателното постановление, това означава, че същото е било незаконосъобразно.

В този случай вече имаме първия елемент от посочените три за реализирането отговорността на държавата.

Кога имаме вреда от административен акт?

Например: Вредата в случая ще е налице, ако за обжалването на това наказателно постановление нарушителят е наел адвокат, на който е платил. Вредата в случая е имуществена – сумата, която е заплатена за адвокат.

Кога имаме причинна връзка между постановения незаконосъобразен акт, действие или бездействие и настъпилия вредоносен резултат?

В случая причинната връзка между отменения незаконосъобразен акт и вредата (адвокатски хонорар) съществува, тъй като ако не беше съставено незаконосъобразно наказателно постановление, то нарушителят нямаше да потърси адвокат, който да го обжалва и нямаше да плати на адвокат. Тоест, наемането на адвокат е следствие от съставения незаконосъобразен акт.

Lawyer in Plovdiv BulgariaПо т. 2 Отговорност на държавата от действия на прокуратурата:

Кога възниква отговорността на прокуратурата?

Прокуратурата може да бъде осъдена когато:

1. Лице е било задържано под стража, включително като мярка за неотклонение, домашен арест, която е била отменена от съда.

2. Наличие на обвинение в извършване на престъпление, ако лицето бъде оправдано или ако образуваното срещу него наказателно производство бъде прекратено поради това, че деянието не е извършено от това лице.

Това са общите и най-популярни случаи за възникването на отговорността на прокуратурата. При тях едно лице бива обвинено в извършването на престъпление, задържано е, като в последствие се оказва, че е невинно. Нещо повече: обвиненото лице може да е задържано в арест или да е осъдено и да е било в затвор, а в крайна сметка да бъде оправдано от по-горен съд.

advokat v PlovdivВъв всички тези случаи за несправедливо обвинения или осъден възникват неблагоприятни последици. При повдигнато обвинение той се страхува, че ще бъде осъден. Изживява стрес, не може да спи, взима успокоителни.

А ако е осъден и влязъл в затвора, е още по-тежко. Лишен е от свобода, принудително лишен от ежедневен и обичаен контакт с близките си, животът му се променя из основи, навиците му прекъснати, загубва работата си, авторитетът му пред околните бива тежко уронен и т.н.

Всички тези изживявания довеждат или могат да доведат до тежки последици за психиката и представляват НЕИМУЩЕСТВЕНИ ВРЕДИ, които се обезщетяват парично. В тежест на пострадалия е да докаже всяко свое негативно изживяване. Затова, разбира се, значителна роля има неговият адвокат, а успешната адвокатска защита е крайно необходима.

*Свързани теми:
- Акт, наказателно постановление и адвокатските разходи.
- Без актове и наказателни постановления.
- Обжалване на акт от Боби Ваклинов? Как така?
- Отговорност на общината за вреди от непочистен сняг.
- Мерки за неотклонение.
- Мерките за неотклонение и медийните манупилации.
- Защита и процесуално представителство от адвокат.
- Неимуществени вреди.
**Настоящата не е изчерпателна и отрзява личното мнение на автора като адвокат в Пловдив и София.

Едно мнение за “Мога ли да осъдя държавата?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *