Защита от действия на ЧСИ при издаден изпълнителен лист

lady-justice-677945_960_720Възможна ли е защита от действия на ЧСИ при издаден изпълнителен лист и получена покана за изпълнение?

Отговорът е ДА, а случаят на клиентка, изпаднала в подобна ситуация, е следният:

“Бях извън България, а когато се прибрах получих изпълнителен лист от Частен съдебен изпълнител. Била съм осъдена, без да участвам в делото и съм изгубила всякаква възможност да се защитя.“

Тази случка ми бе разказана през отминалата седмица от възмутена дама, която е била за няколко месеца на гости при свои близки в чужбина. Докато жената е била там са й се случили интересни събития, за които тя разбира пост фактум.

Няколко дни след завръщането си тя получава покана за плащане от Частен съдебен изпълнител – ЧСИ ведно с изпълнителен лист и заповед за изпълнение. Госпожата се ядосва, че всичко това се разиграва точно когато я няма и не е била уведомена. Ядосва се и на съседите, които не са забелязали съобщението за заведено срещу нея дело, което съдебен призовкар е залепил във входа или пък са го забелязали, но не са й казали за него.

Така госпожата се примирява и решава да си плати всичко, което “дължи“. Освен това, тя не оспорва, че има да плаща, но пък не е съгласна с размера на сумата, за която е осъдена. Според нея тя действително дължи, но доста по-малко. Разказа ми, че ако е била тук и е знаела за делото, е щяла да се защити и да покаже на съда, че не е справедливо да плати за всичко, а само за част от претенцията.

Разбира се, тази госпожа, както и много други хора, не знае за всички законови възможности за защита и за реагиране срещу неоснователни претенции срещу тях, както и за възможността изцяло да се оспорва сумата по издадената заповед за изпълнение.

Законът, дори и при такива хипотези на станало осъждане и образувано изпълнително дело, дава възможност на неучаствалата в процеса страна да реализира правата си, като предприеме действия по приключилото вече производство.

Тази защита може да се реализира чрез възражение до по-горестоящия съд на съда, пред който се е развило делото, в което страната не е участвала. Това може да стане в следните случаи:

1. Заповедта за изпълнение не е била връчена надлежно.
Съдилищата приемат, че заповедта е надлежно връчена, когато лицето макар и да не е намерено, за да му бъде връчена лично, съобщението се предава на друго лице, което е съгласно да го получи. Ако такова липсва, тогава се залепва уведомление на вратата или пощенската кутия с указание, че заповедта може да бъде получена в двуседмичен срок от залепване на съобщението с уведомлението и след изтичането на този срок съобщението се счита за връчено.

2. Заповедта за изпълнение не е била връчена лично и в деня на връчването лицето не е имало обичайно местопребиваване на територията на Република България.
Местопребиваването извън територията на страната може да се доказва с документи и свидетели.

3. Длъжникът не е могъл да узнае своевременно за връчването поради особени непредвидени обстоятелства.

4. Длъжникът не е могъл да подаде възражението си поради особени непредвидени обстоятелства, които не е могъл да преодолее.

Причините, които могат да обосноват възражение по точки 3 и 4 могат да бъдат болнично лечение, заради което не е била налице възможност за узнаване за заповедта или макар и лицето да е знаело, по същата причина не е могло да организира защитата си и да депозира възражението си.

Законодателят е съобразил възможността лицата да не узнаят за образуването на дела срещу тях по причини, които изключват тяхна недобросъвестност и с оглед на това им дава възможности в срок от един месец да реагират. Този срок започва да тече от момента на узнаване за осъждането. Така длъжниците могат да се защитят чрез възражение, което ще бъде разгледано от по-горен съд.

%d0%b8%d0%bb_%d0%b3%d0%be%d0%be%d0%b4Така въпреки поканата от Съдебен изпълнител и издадения изпълнителен лист, според който делото е приключило без участието на осъдения, то той има възможност за защита.

Наличието на някоя от четирите хипотези, която е причина за по-късното узнаване за заповедта за изпълнение, трябва да се докаже чрез способите, посочеби в закона – документи и/или свидетели.

ВАЖНО!
Защитата не може да се реализира в неограничен период от време. Това става срок от 1 месец след узнаването.

*Настоящата не е изчерпателна и изразява личното мнение на автора като адвокат.

5 мнения за “Защита от действия на ЧСИ при издаден изпълнителен лист

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *