Драконовски мерки в Закона за движение по пътищата

vehicles-1Със Закон за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата, обнародван в Държавен вестник брой 101 от 20.12.2016 г, в сила от 22.01.2017 г. се приемат мащабни изменения в закона.

Предвид многото инциденти на пътя, включително със смъртни случаи, законодателят предвижда драконовски мерки в Закона за движение по пътищата.

По важните изменения са следните:

Създават се нови текстове, които забраняват на водачите да се движат в платното за насрещно движение по магистрала или скоростен път. Водачите се задължават да носят знак за първоначален технически преглед или удостоверение за периодичен преглед за техническа изправност. Водачите са длъжни да поддържат табелите с регистрационния номер чисти и да не допускат поставянето върху тях на никакви предмети, материали и вещества.
Водачите  се задължават да не извършват маневри, изразяващи се в последователно внезапно преминаване в лентите за движение.

ЗАБРАНЯВА СЕ!

На водачите на моторни превозни средства да oрганизират или участват в състезания по пътищата, както и да ги използват за други цели, освен в съответствие с тяхното предназначение за превоз на хора и товари.

Забранява се на водачите да се движат или спират в лентата за принудително спиране, освен при повреда на пътното превозно средство, както и при здравословни проблеми на водача или пътниците в превозното средство.

ВЪВЕЖДА СЕ:

Задължение на водачите за периода от 15 ноември до 1 март да се движат с гуми, предназначени за зимни условия, или с гуми с дълбочина на протектора не по-малка или равна на 4 mm.

road-poloceВъвежда се право на контролните органи да изпълняват наказателните постановления или решенията на съда, с които е постановено временно лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност, както и да отнемат табелите с регистрационен номер в допустимите от закона случаи.

Контролните органи ще имат правото да не допускат управлението на моторно превозно средство от водач, който управлява моторно превозно средство, без да притежава съответното свидетелство за управление и/или е употребил алкохол с концентрация в кръвта от 0,5 на 1000 и/или наркотични вещества или техни аналози.

Контролните органи могат да не допускат управлението на моторно превозно средство от водач, който откаже да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози, или не изпълни предписанието за медицинско изследване на концентрацията на алкохол в кръвта му и/или за употребата на наркотични вещества или техните аналози.

Те ще могат и да прекратяват служебно регистрацията на регистрирано пътно превозно средство.

ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ.

За осигуряване на безопасността на движението по пътищата и за преустановяване на административните нарушения се предвиждат следните НОВИ принудителни административни мерки:

Временно спиране от движение на пътно превозно средство:

– На собственик, който управлява моторно превозно средство с наложено наказание глоба, незаплатена в срока за доброволно заплащане – до заплащане на дължимата глоба.
– На собственик, който при управление на моторно превозно средство превиши максимално разрешената скорост в населено място над 50 km/h – за срок един месец.
– На собственик, който допуска, организира или предоставя управлението на моторно превозно средство на лице за участие в нерегламентирани състезания по пътищата, отворени за обществено ползване, или ги ползва за други цели, освен в съответствие с тяхното предназначение за превоз на хора и товари – за срок три месеца.

В тези случаи свидетелството за регистрация на моторното превозно средство се изземва със съставянето на акта за установяване на административното нарушение на лицето, управлявало моторното превозно средство.

Прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство на собственик, който управлява моторно превозно средство, без да притежава съответното свидетелство за управление и/или е употребил алкохол с концентрация в кръвта над 0,5 на хиляда и/или наркотични вещества или техни аналози, както и при отказ да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози, или не изпълни предписанието за медицинско изследване на концентрацията на алкохол в кръвта му и/или за употреба на наркотични вещества или техни аналози – за срок от 6 месеца до една година.
В този случай освен свидетелството за регистрация на моторното превозно средство се изземват и табелите с регистрационен номер.

При отнемане на табелите с регистрационен номер, както и при отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство то може да бъде транспортирано от правоспособен водач до място за съхранение или до най-близкото населено място в срок до 12 часа от установяване на нарушението.

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ.

drinkЗа пръв път се предвижда  степенуване на отговорността, съобразно количеството на алкохол в кръвта.

Всеки, който управлява моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта се наказва с отнемане на правото да управлява МПС и с глоба, както следва:

1. Над 0,5 на хиляда до 0,8 на хиляда включително – за срок от 6 месеца и глоба 500 лв.
2. Над 0,8 на хиляда до 1,2 на хиляда включително – за срок от 12 месеца и глоба 1000 лв.

Шофиране с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2. на хиляда , както досега, представлява престъпление и се наказва по наказателния кодекс.

Когато нарушенията са извършени повторно, наказанието е лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от една до три години и глоба от 1000 до 2000 лв.

Водач на моторно превозно средство, който откаже да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози или не изпълни предписанието за медицинско изследване на концентрацията на алкохол в кръвта му и/или наркотични вещества или техни аналози, се наказва с лишаване от право да управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина за срок от две  години и глоба 2000 лв.

Наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 1 до 6 месеца и с глоба от 50 до 200 лв. водач, който управлява моторно превозно средство, на което табелите с регистрационния номер не са поставени на определените за това места;

Наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 до 12 месеца и с глоба от 200 до 500 лв. водач, който управлява моторно превозно средство, което не е регистрирано по надлежния ред или е регистрирано, но е без табели с регистрационен номер.
За повторно нарушение наказанието е лишаване от право да се управлява моторно превозно средство за срок от една до две години и глоба от 600 до 1500 лв.

НОВО!

car-racesНаказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок 12 месеца и глоба 3000 лв. водач, който oрганизира или участва в нерегламентирани състезания по пътищата или ги ползва за други цели, освен в съответствие с тяхното предназначение за превоз на хора и товари.

За повторно нарушение наказанието е лишаване от право да се управлява моторно превозно средство за срок от три години и глоба 5000 лв.

Наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от три месеца и глоба 1000 лв. водач, който се движи в платното за насрещно движение по автомагистрала и скоростен път. Когато нарушението е извършено повторно, наказанието е лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 месеца и глоба 4000 лв.

За редица нарушения като създаване на опасност за движението, хвърляне на отпадъци по пътя, за изменена конструкция на МПС, за неспазване на пътни знаци и други наказанието от 50 лв. се увеличава на 150 лв.

Увеличава се и наказанието от 100 лв на 200 лв. за всеки, който поради движение с несъобразена скорост, неспазване на дистанция или нарушение причини пътнотранспортно произшествие, ако деянието не съставлява престъпление.

Предвиждат се и по-високи наказания и за водачите, които управляват МПС по републиканските пътища без заплатени винетни такси или със залепен винетен стикер с графично оформление, което е различно от одобреното.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAСУРОВИ НАКАЗАНИЯ ЗА ПРЕВИШЕНА СКОРОСТ:

За шофиране в населени места с превишена скорост се предвиждат и двойно по-високи глоби. Те са следните:

– За превишаване на скоростта от 31 до 40 km/h-с глобата от 200 лв става 400лв.
– За превишаване за скоростта над 40 km/h-с глобата от 300 лв става 600 лв.
– За превишаване на скоростта над 50 km/h-с глобата от 350 става 700 лв. и три месеца лишаване от право да управлява моторно превозно средство, като за всеки следващи 5 km/h превишаване над 50 km/h глобата се увеличава с 50 лв.

За шофиране извън населени места с превишена скорост се предвиждат и двойно по-високи глоби. Те са следните:

– За превишаване на скоростта от 31 до 40 km/h-с глобата от 150 лв става 300 лв.
– За превишаване на скоростта от 41 до 50 km/h-с глобата от 200 лв става 400 лв.
– За превишаване над 50 km/h-с глобата от 500 лв, става 1000 лв. и три месеца лишаване от право да управлява моторно превозно средство, като за всеки следващи 5 кm/h превишаване над 50 km/h глобата се увеличава с 50 лв.

Наказанията са още по-тежки в случай, че нарушението е извършено повторно или се извършва системно.

Свързана тема: Абсолютно ли е правото на пешеходец на пешеходна пътека?
*Настоящата не е изчерпателна и представлява кратко обобщение на най-важните изменения на закона от автора като адвокат.

2 мнения за “Драконовски мерки в Закона за движение по пътищата

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *